MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai chương trình phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội năm 2017 

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và bàn

Sáng ngày 16/3/2017, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác hiệp thương phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

(Đ/c Nguyễn Trọng Ánh Đông – Uỷ viên BTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc)

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những nội dung xây dựng mô hình điểm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn, khu dân cư. Đồng thời xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức thành viên trong việc phối hợp với Mặt trận xây dựng các mô hình điểm của cuộc vận động trong năm 2017. Cũng tại buổi làm việc các đại biểu đã góp ý cho kế hoạch tổ chức vận động “Quỹ vì người nghèo” và phối hợp thực hiện Chương trình an sinh xã hội như: công tác phân bổ, hỗ trợ quỹ người nghèo đối với các tổ chức thành viên; thành phần, đối tượng thụ hưởng quỹ người nghèo... và các nội dung phối hợp hànht động của Mặt trận và các đoàn thể trong năm 2017.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

(Đ/c Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị)