Lạc Dương: Tổng kết 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND – UBND - Ủy ban MTTQVN huyện 

Chiều ngày 14/4/2017, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa thường trực ba bên nhiệm kỳ 2009-2016. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Ya Ti Ông - Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông  Phạm Triều – TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Xuân Sáng – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện và các ông bà là lãnh đạo các đoàn thể, phòng ban thuộc huyện; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Theo báo cáo, trong những năm qua việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN huyện đạt được kết quả tốt, có hiệu quả, góp phần tăng cường vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của HĐND, UBND, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác vận động, tập hợp quần chúng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền huyện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng địa phương, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hệ thống chính trị huyện được củng cố và tăng cường.

Các nội dung phối hợp đều thực hiện theo đúng quy định, chế độ hội họp, thông tin, báo cáo duy trì thường xuyên. HĐND, UBND huyện đã tạo điều kiện về kinh phí hoạt động và chỉ đạo các phòng ban thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với MTTQ cùng cấp thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước góp phần vào sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị các cơ quan phối hợp.

Trong giai đoạn 2009 -2016, Ủy ban MTTQVN huyện đã vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Vận động “quỹ vì người nghèo” được hơn 6 tỷ đồng, (trong đó do tỉnh cấp về hơn 4,8 tỷ đồng, toàn huyện vận động được hơn 1,26 tỷ đồng), hỗ trợ làm 667 căn nhà tổng giá trị gần 3,4 tỷ đồng và xây dựng 419 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; các đợt ủng hộ đồng bào bị thiên tai bảo lụt do MTTQ phát động được từ nhân dân trong 8 năm vận động được 215.159.000 đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong huyện và giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiên tai bão lũ. Ủy ban MTTQVN và HĐND huyện đã phối hợp tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND đảm bảo tiến độ, thời gian; kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để thông báo tại các kỳ họp HĐND. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 23 kỳ hợp và ban hành 91 nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ya Ti Ông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả phối hợp công tác của Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2009-2016, đồng thời đề nghị lãnh đạo các bên liên quan tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa ba bên trong thời gian tới. Quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát, làm tốt công tác xây dựng chính quyền, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Chú trọng công tác thông tin tổng hợp về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của từng cơ quan. Nhân dịp này,  UBND huyện đã quyết định khen thưởng cho 04 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng