Hội nghị trực tuyến tập huấn Cán bộ Mặt trận cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 

Ngày 4/4/2017, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Cán bộ Mặt trận cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

Tại Lâm Đồng, hội nghị tập huấn được chia thành 02 điểm cầu trực tuyến là thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường trực, Cán bộ Mặt trận cấp tỉnh và 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Tham gia hội nghị tập huấn trực tuyến, lực lượng cán bộ Mặt trận toàn quốc đã được quán triệt và định hướng công tác Mặt trận năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, trong đó tập trung 10 nội dung trọng tâm mà Chủ tịch TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, đó là: Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; chăm lo đổi mới việc phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được quán triệt về việc tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ. Trung ương nhấn mạnh việc cần thiết phải phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu rộng giải báo chí “Vì sự ngiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII; giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, của nhân dân, của báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ cán bộ, đảng viên; khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước, địa phương...