Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết liên tịch phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 

Chiều ngày 3/4/2017, tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết liên tịch phối hợp công tác giữa 3 đơn vị năm 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm phối hợp năm 2017. Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí K’Mák - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sổ, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Theo báo cáo tại hội nghị, hoạt động phối hợp công tác của HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2015 - 2016 đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân được mở rộng, chất lượng được nâng cao và hiệu quả thiết thực. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến đáng kể. Các cơ quan đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ phối hợp chung, phân công lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phụ trách các lĩnh vực, các nội dung công việc cụ thể theo quy chế; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường. Từ đó, đã góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Báo cáo về chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 cũng nêu rõ với một số nhiệm vụ như: Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo các chỉ thị, nghị quyết đã đề ra; tổ chức phát động, tuyên truyền thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; hỗ trợ các hoạt động “Khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên”… Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo tổng hợp các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh và phát biểu ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thời gian tới...

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi

Thay mặt chủ trì phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đề nghị lãnh đạo 3 cơ quan, lãnh đạo các sở, ngành quan tâm phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau: Triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung công tác trong Chương trình phối hợp mới được lãnh đạo 3 bên ký kết thực hiện; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung hỗ trợ cho các huyện, thành phố, nhất là thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tâng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng công tác vận động doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017 của tỉnh; Phát huy vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo; Phối hợp thực hiện các nội dung giám sát năm 2017; Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số nội dung liên quan trong công tác phối hợp...

Dịp này, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động năm 2017.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người