Giáo xứ Tân Bình tham gia xây dựng nông thôn mới 
Thôn Tân Bình 2, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc là thôn có 98% bà con theo đạo Thiên chúa giáo, đời sống bà con nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cây trồng chủ lực là chè và cà phê, đường giao thông đi lại còn khó khăn, vị trí lại cách xa trung tâm xã. Tuy nhiên, với sự vận động, tuyên truyền tích cực của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, của các vị linh mục, chức sắc tôn giáo nên bà con trong thôn đã đoàn kết, nhất trí cao và quyết tâm xây dựng nông thôn mới ngày một khởi sắc.
Giáo xứ Tân Bình là nơi thu hút bà con giáo dân đến sinh hoạt và phát huy tinh thần thi đua yêu nước xây dựng nông thôn mới. Ảnh: H.N
Giáo xứ Tân Bình là nơi thu hút bà con giáo dân đến sinh hoạt và phát huy tinh thần
thi đua yêu nước xây dựng nông thôn mới. Ảnh: H.N

Tân Bình có thể coi là một vùng đất giãn dân của xã Lộc Thanh do đất rộng và màu mỡ. Dân Lộc Thanh lại hoàn toàn là người công giáo, nên ngoài việc lo phát triển kinh tế, bà con không quên bổn phận thiêng liêng của mình là trở thành người công dân sống “Tốt đời - đẹp đạo”. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể trong thôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh.
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, Chi bộ thôn Tân Bình 2 đã xây dựng nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận, đoàn thể, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng công giáo, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển tất cả các lĩnh vực, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả, nhiều năm qua, nhờ sự đóng góp hỗ trợ của toàn dân trong thôn trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã vận động xây dựng nhựa hóa được con đường Đoàn Thị Điểm, đường số 18, số 17 với tổng chiều dài trên 5 km, trong đó nhân dân đóng góp lên tới gần 700 triệu đồng. Tổ chức vận động lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng con đường Đoàn Thị Điểm được sự hưởng ứng tích cực, sự đồng thuận cao trong nhân dân, giúp đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.
 
Nổi lên ở Tân Bình 2 chính là phong trào thi đua gắn với phương châm “Tốt đời - đẹp đạo” thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thôn đã tổ chức và thực hiện tốt các mục tiêu của cuộc vận động do xã phát động, hoàn thành các tiêu chí của thôn văn hóa và được UBND thành phố Bảo Lộc công nhận. Hàng năm, thôn tiếp tục vận động thi đua để giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa tiêu biểu, trở thành điểm sáng của thành phố trong nhiều năm qua. Hàng năm, số hộ trong thôn đăng ký gia đình văn hóa và bình xét đạt 90% hộ gia đình văn hóa. Qua công tác vận động, tuyên truyền của các vị chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trong thôn nên bà con giáo dân đã đồng thuận hưởng ứng và tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị trong thôn có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Bà con giáo dân trong Thôn Tân Bình 2 đã mạnh mẽ thực hiện việc áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất trà sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, thực hiện chuyển đổi nhiều diện tích cà phê già cỗi sang cà phê cao sản, nhất là thực hiện chủ trương tái canh cây cà phê đảm bảo phát triển bền vững. Đây được coi là nét đột phá trong phát triển kinh tế tại Tân Bình 2 được thành phố Bảo Lộc đánh giá và ghi nhận.
 
Ghi nhận về những thành quả của bà con giáo dân Tân Bình 2, ông Trương Đình Căn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết: Nhờ công tác phối hợp nhịp nhàng trong vận động, tuyên truyền các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước giữa các tổ chức chính trị thôn với các vị linh mục quản xứ, các vị chức sắc, chức việc nên nhiều năm qua Tân Bình 2 đã tạo được sự nhất trí cao và khi triển khai đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của giáo dân. Bà con giáo dân nơi đây đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý thức “Tốt đời - đẹp đạo”, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chính sách pháp luật, ủng hộ mọi hoạt động, phong trào khi xã, thôn phát động, nhất là khi kêu gọi ủng hộ xây dựng nông thôn mới, ủng hộ người nghèo... Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Tân Bình 2 ngày một khởi sắc hơn.
 
HÀ NGUYỆT