Hơn 1.400 chức sắc, nhà tu hành, cán bộ Mặt trận các cấp tỉnh lâm đồng được phổ biến nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 

Sáng ngày 22/3/2017, tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; Nội dung cơ bản Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Hoàng Liên – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Phan Văn Phấn – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của tỉnh và hơn 1400 đại biểu là chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS, cán bộ mặt trận các cấp tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 11 điểm cầu ở các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa, bộ vét, đám cưới và trong nhà

(Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phan Văn Phấn - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phổ biến những nội dung cơ bản, hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá 12, những nội dung cơ bản Chỉ thị 05, chuyên đề 2016 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội hiện nay. Trong đó, nêu cao vai trò giám sát của MTTQ và quần chúng nhân dân. Bên cạnh các nội dung trên, hội nghị còn được ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh phổ biến chương trình hành động của MTTQ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12.

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, đám đông

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong việc đưa các trương của Đảng vào cuộc sống. Thông qua đó phát huy vai trò chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS, cán bộ mặt trận các cấp tỉnh Lâm Đồng trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.