Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tập huấn triển khai công tác chỉ đạo điểm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc 

Sáng ngày 14/9/2017, tại xã Gung Ré, huyện Di Linh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác chỉ đạo điểm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc cho 60 đại biểu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, ngành đoàn thể xã Gung Ré; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận và các vị già làng, người uy tín tiêu biểu trên địa bàn xã; các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng phổ biến, quán triệt các nội dung Kết luận 01/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày 23/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Kết luận 01/KL-ĐCT về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc”; Hướng dẫn Mặt trận tham gia thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước trên địa bàn cấp xã; Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác xây dựng mô hình điểm của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đặc biệt trong quá trình hướng dẫn triển khai công tác chỉ đạo điểm, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất triển khai xây dựng 03 mô hình: “Khu dân cư bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”; “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”; “Khu dân cư xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang” tại 03 thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số của Gung Ré.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có thêm kỹ năng, nghiệp vụ để tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước thời gian tới.