Đơn Dương ủng hộ 117,5 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19 
Theo Ủy ban MTTQVN huyện Đơn Dương, vừa qua, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương đã tổ chức phát động phong trào đóng góp ủng hộ phòng, chống COVID-19. Đây là việc làm thiết thực thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
 
Mức vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan đơn vị tối thiểu 1 ngày lương; mỗi hộ gia đình ít nhất 50.000 đồng, các hộ kinh doanh tiểu thương ít nhất mỗi hộ 100.000 đồng và các đối tượng khác tự nguyện đóng góp tùy theo lòng hảo tâm. Ngay sau lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Đơn Dương Lê Đình Thủy, đã có 56 tổ chức là các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện ủng hộ từ 1 triệu đến 10 triệu đồng và 70 cá nhân đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền 117 triệu 500 ngàn đồng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước tăng thêm nguồn lực triển khai các biện pháp phòng, chống và chữa bệnh COVID-19 hướng đến bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.