Đà Lạt nỗ lực xây dựng thành phố học tập 
Với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một xã hội học tập, Đà Lạt đã gắn việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Đến năm 2020, Đà Lạt hướng đến một thành phố học tập. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: T.Hương
Đến năm 2020, Đà Lạt hướng đến một thành phố học tập. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: T.Hương
Xây dựng điểm “cộng đồng học tập”
 
Thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012 - 2020”, năm 2015, Đà Lạt đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng XHHT từ thành phố đến các phường, xã; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai theo lộ trình từ năm 2014 đến năm 2020. Năm 2015, thành phố đã triển khai thí điểm việc đánh giá xếp loại gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT), thôn - tổ dân phố - đơn vị học tập. Qua khảo sát, các đơn vị Phường 4, Phường 7, xã Xuân Thọ, dòng họ Nguyễn Hữu, Chi hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng xã Xuân Thọ và cơ quan Phòng GDĐT được chọn thí điểm. Đến năm 2016, Đà Lạt triển khai đại trà và thí điểm đánh giá xếp loại CĐHT cấp xã tại Phường 4, Phường 7 và xã Xuân Thọ. 
 
Theo ông Đinh Thế Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) Phường 7, việc đánh, giá xếp loại CĐHT cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy từ mỗi gia đình, tổ dân phố đến phường đều quan tâm tới vấn đề nâng cao tính tự học, học ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lứa tuổi.
 
Phối hợp đồng bộ
 
Qua 1 năm thực hiện, toàn thành phố có trên 32 ngàn gia đình đạt danh hiệu GĐHT, 231/249 thôn/tổ dân phố đạt CĐHT, 3 dòng họ đăng ký và đạt danh hiệu DHHT, 76 trường học đạt đơn vị học tập, 3 đơn vị được chọn thí điểm đánh giá CĐHT cấp xã 15 tiêu chí đều đạt.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Thái Thị Hạnh - Chủ tịch HKH Đà Lạt cho biết: Trong quá trình triển khai đánh giá, xếp loại các mô hình học tập và thí điểm đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã, BCĐ xây dựng XHHT thành phố Đà Lạt đã xây dựng một quy trình khá chặt chẽ từ việc tham mưu với UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, đến phân công cụ thể cho các thành viên trong BCĐ, trong đó, Phòng GDĐT và HKH chịu trách nhiệm chính tổ chức các lớp tập huấn, thiết kế các phiếu đánh giá xếp loại và chuyển đến tận cơ sở để triển khai theo đúng nội dung, thời gian quy định. 

 
Tuy nhiên, việc chuyển phiếu đánh giá đến tận từng gia đình và hướng dẫn gia đình tự đánh giá lại gặp khó khăn vì thời gian gấp, số lượng phiếu nhiều với trên 43 ngàn phiếu. Để khắc phục tình trạng này, sau 1 tháng thực hiện, BCĐ xây dựng XHHT tiếp tục tham mưu với UBND thành phố tổ chức đoàn khảo sát tiến độ triển khai. Qua đó, giúp cơ sở tháo gỡ những vướng mắc khó khăn gặp phải; đồng thời, giới thiệu những đơn vị có phương pháp làm hay để các đơn vị khác nghiên cứu học tập…
 
Cùng với đó, các tổ dân phố thành lập riêng một bộ phận chuyển phiếu đánh giá đến tất cả hơn 43 ngàn gia đình trong các xã, phường. Tại đây, bộ phận này hướng dẫn cụ thể để các gia đình tự đánh giá các tiêu chí. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 43 ngàn phiếu được phát ra và thu về đảm bảo nội dung yêu cầu. 
 
“Đạt được kết quả trên là do cấp ủy có nghị quyết lãnh đạo, chính quyền có kế hoạch tổ chức triển khai, BCĐ xây dựng XHHT từ thành phố đến phường, xã đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cụ thể và có biện pháp giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đưa tiêu chí GĐHT vào đánh giá gia đình văn hóa. Và từ năm 2017 trở đi, việc đăng ký, đánh giá, xếp loại GĐHT sẽ được tiến hành cùng một lúc với việc bình xét gia đình văn hóa. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Đà Lạt để xây dựng thành phố trở thành thành phố học tập”, Chủ tịch HKH Đà Lạt - Thái Thị Hạnh nhấn mạnh.
 
TUẤN HƯƠNG