Đà Lạt: Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm2016 
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào năm 2016. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy – Bí thư thành ủy Đà Lạt đã tham dự hội nghị.
Ảnh: lamdongtv.vn
Ảnh: lamdongtv.vn
Trong năm 2016 vừa qua với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ bằng các hình thức, nội dung phong phú, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả ở mọi mặt đời sống. Tiêu biểu như: tỷ lệ hộ nghèo còn 0,25%; huy động nhân dân đóng góp gần 19 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng qua đó góp phần xây dựng thành phố ngày càng khang trang sạch đẹp, thiết thực xây dựng phường văn minh đô thị. Các đội thanh niên xung kích tình nguyện, các câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, “5 không ba sạch”, các tổ tự quản hoạt động  khá hiệu quả. Qua đó, kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường  ngày càng được tôn tạo khang trang, sạch đẹp, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân ngày càng được vun đắp, phát huy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội , chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh. Năm 2016 đã có trên 94% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa,  trong đó, có hơn 5.000 hộ gia đình đạt văn hóa tiêu biểu và 703 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa 3 năm liên tục,  trên 98% tổ dân phố, thôn được đề nghị công nhận khu dân cư đạt chuẩn văn hóa.  hội nghị đề ra mục tiêu thực hiện năm 2017  duy trì 100% phường, xã đạt “ phường văn minh đô thị”;  xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” , trong đó có từ 1 – 2 phường đạt danh hiệu  phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 95% cơ quan đơn vị, trường học , doanh nghiệp đạt  chuẩn văn hóa./.
Minh Hiên