Ý Đảng lòng dân trong xây dựng nông thôn mới 
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến cuối năm 2015, Đơn Dương đã xuất sắc trở thành huyện thứ sáu của cả nước và là huyện đầu tiên của khu vực Tây Nguyên về đích trong Chương trình xây dựng NTM. Đây là kết quả của sự hội tụ ý Đảng lòng dân. 
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi khảo sát huyện NTM Đơn Dương đầu năm 2016. Ảnh: D.Danh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi khảo sát huyện NTM Đơn Dương đầu năm 2016.
Ảnh: D.Danh

Phát huy vai trò lãnh đạo của Ðảng
 
Sau hơn một năm được công nhận là huyện NTM, đến nay, bộ mặt nông thôn của Đơn Dương tiếp tục có nhiều khởi sắc, mọi mặt đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, các tiêu chí xây dựng NTM của huyện được giữ vững và phát triển. Và, Huyện ủy Đơn Dương đang tiếp tục lãnh đạo giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
 
Theo đồng chí Lưu Tấn Huệ - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Đơn Dương, thời gian đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa sâu sắc về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình; việc chỉ đạo, triển khai thực hiện ở một số xã còn lúng túng, chưa có quyết tâm chính trị cao. Trước thực tế đó, để thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng NTM, Huyện ủy đã chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể, các cấp, các ngành, địa phương trong toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. 
 
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Đơn Dương luôn xác định phải hợp với lòng dân và phải huy động được sức mạnh của nhân dân. Chính vì vậy, khi triển khai các công trình NTM trên địa bàn đều được đưa ra bàn bạc công khai và tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân để quyết định thực hiện nên các chủ trương do cấp ủy Đảng các cấp đưa ra đều được nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
Để tiếp tục xây dựng NTM trong thời gian tới, Huyện ủy Đơn Dương đang tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án giữ vững và nâng cao chất lượng huyện NTM Đơn Dương giai đoạn 2016-2020. Qua đó, nhằm xây dựng huyện Đơn Dương thành huyện nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; thúc đẩy xã hội phát triển nhanh và bền vững, giàu bản sắc dân tộc; đời sống văn hóa, trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ, diện mạo của nông thôn khang trang, sạch đẹp; hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, an ninh trật tự xã hội được giữ vững..., góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Khi lòng dân đã tỏ
 
Với sự năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại địa phương đã tạo được sự đồng tình ủng hộ và sự hưởng ứng tích cực, có hiệu quả của các tầng lớp nhân dân toàn huyện. 
 
Thời gian qua, người dân huyện Đơn Dương đã ý thức được xây dựng NTM là dân làm dân hưởng thụ, Nhà nước chỉ hỗ trợ. Vì vậy, họ đã tích cực hiến đất, hiến cây, đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhiều gia đình đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước để vay vốn phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Qua chương trình xây dựng NTM, trên địa bàn huyện Đơn Dương đã xuất hiện nhiều điển hình trong hiến đất làm đường, trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, vượt khó vươn lên làm giàu, hiếu học... 
 
Tiêu biểu như gia đình ông Trịnh Văn Tùng ở thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, Đơn Dương. Là một hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương và luôn nhiệt tình, tích cực, gương mẫu đi đầu trong đóng góp cho chương trình xây dựng NTM. Hưởng ứng phong trào “Nông dân tham gia xây dựng NTM” thời gian qua, ngoài việc đóng góp theo mặt bằng chung của người dân nơi đây thì gia đình ông đã tự nguyện đóng góp thêm gần 300 triệu đồng tiền mặt để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở trên địa bàn. 
 
Theo thống kê của Huyện ủy Đơn Dương, chỉ tính riêng trong năm 2016 tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn là hơn 3,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp là gần 7,7 tỷ đồng, vốn tín dụng là hơn 3,2 tỷ đồng và vốn doanh nghiệp là hơn 16 tỷ đồng. 
 
Với sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt hợp với lòng dân của Đảng bộ cũng như sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương, chương trình xây dựng NTM tại Đơn Dương tiếp tục phát triển bền vững. Qua đó, đã tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội và khai thác được mọi nguồn lực đầu tư phát triển tại địa phương. 
 
DUY NGUYỄN