Skip navigation links
Thông tin đấu thầu
Quy định về đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Nhà thầu vi phạm
Thông tin Đấu giá
sadfasThông tin đấu thầu > Thông báo mời thầu > Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại khu vực Chùa Quán Thế Âm và Công viên Yersin thành phố Đà Lạt
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại khu vực Chùa Quán Thế Âm và Công viên Yersin thành phố Đà Lạt 

1. Thông tin gói thầu:

 

 

Bên mời thầu :

Phòng văn hóa thông tin Đà Lạt

 

Gói thầu    :

Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại khu vực Chùa Quán Thế Âm
và Công viên Yersin thành phố Đà Lạt

Nội dung cung cấp chủ yếu :

 

Các phần của gói thầu :

01 gói thầu

 

Thuộc kế hoạch :

Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại khu vực Chùa Quán Thế Âm và Công viên Yersin thành phố Đà Lạt

 

Nguồn vốn :

Ngân sách Nhà nước.

 

Hình thức đấu thầu :

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

2. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

 

 

Thời gian phát hành :

14h ngày 27/8/2019

 

Địa điểm phát hành :

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đà Lạt,

 

Địa chỉ :

số 05 Trần Nhân Tông, Phường 8, Đà Lạt

 

Điện thoại :

0263.3822342.

 

Fax :

 

 

                        Gía bán 01 bộ HSYC:

0 Đồng

 

                       Thời điểm đóng thầu:

14h ngày 30/8/2019

 

                      Thời điểm mở thầu:

                       Bảo đảm dự thầu:

 

0 đồng

 

3. Thực hiện hợp đồng

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

Loại hợp đồng :

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam