Skip navigation links
Thông tin đấu thầu
Quy định về đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Nhà thầu vi phạm
Thông tin Đấu giá
sadfasThông báo mời thầu > Sở tài chính: mua sắm tập trung phần mềm văn bằng chứng chỉ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Sở tài chính: mua sắm tập trung phần mềm văn bằng chứng chỉ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

1. Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý số hóa văn bàng chứng chỉ.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Nội dung chính của gói thầu: mua sắm tập trung phần mềm văn bằng chứng chỉ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

-   Thời gian thực hiện hợp đồng : 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.

2. Tên dự án: Cung cấp phần mềm đồng bộ theo phương thức mua sắm tập trung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

3. Nguồn vốn: Dự toán chi đã được duyệt năm 2018 cho các cơ quan đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8h giờ 00, ngày 13 tháng 7  năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Tài chính Lâm Đồng; 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0633.822126.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng) Hình thức thư bảo đảm của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 27 tháng 7  năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu 10 giờ 00, ngày 27 tháng 7  năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam