Skip navigation links
Thông tin đấu thầu
Quy định về đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Nhà thầu vi phạm
Thông tin Đấu giá
sadfasThông tin đấu thầu > Kế hoạch đấu thầu > Xây dựng hội trường đa năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng.
Xây dựng hội trường đa năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng. 
New Page 1

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Kiểm định & Tư vấn xây dựng – Sở Xây dựng Lâm Đồng.

- Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại/Fax/E-mail: kiemdinhlamdong@gmail.com.

2. Tên dự án: Xây dựng hội trường đa năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Xây dựng hội trường đa năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng.

4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng.

5. Tổng mức đầu tư : 7.128  triệu đồng ( bảy  tỷ, một trăm hai mươi tám  triệu đồng).

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam