Skip navigation links
Thông tin đấu thầu
Quy định về đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Nhà thầu vi phạm
Thông tin Đấu giá
sadfasThông tin đấu thầu > Kế hoạch đấu thầu > Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình xây dựng Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình xây dựng Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Kiểm định & Tư vấn xây dựng –Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Địa chỉ: Tầng 3, Trung tâm Hành chính tỉnh

Email: trungtamkiemdinh@gmail.com

2. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

5. Tổng mức đầu tư: 8.450 triệu đồng (Tám tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng).

File đính kèm: Xem chi tiết tại đây

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam