Skip navigation links
Thông tin đấu thầu
Quy định về đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Nhà thầu vi phạm
Thông tin Đấu giá
sadfasKế hoạch đấu thầu > Dự án xây dựng cổng thông tin điện tử Lâm Đồng.
Dự án xây dựng cổng thông tin điện tử Lâm Đồng. 

 

Thông tin về dự án:

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng.

- Địa chỉ: 19 Lê Hồng Phong Đà Lạt Lâm Đồng.
- Điện thoại: 0633.541542.
- Fax: 0633.541547.

- Dự án: Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2009 - 2010.
- Tổng mức đầu tư: 8.080.204.000 đồng.

Nội dung của Kế hoạch đấu thầu:
-
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1674/QĐ-UBND ngày 23/7/2009 do ông Trương Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký.

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói số 1

2.000

Ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi

1 túi hồ sơ

Trước ngày 31/8/09

Trọn gói

Theo hợp đồng

2

Gói số 2

2.290

 

Đấu thầu rộng rãi

1 túi hồ sơ

Theo kế hoạch vốn

Trọn gói

 

3

Gói số 3

1.841

 

Đấu thầu rộng rãi

1 túi hồ sơ

Theo kế hoạch vốn

Trọn gói

 

4

Gói số 4

1.306

 

Đấu thầu rộng rãi

1 túi hồ sơ

Theo kế hoạch vốn

Trọn gói

 

Tổng giá các gói thầu

7.437

 

 

 

 

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam