Các đơn vị hành chính xã 

          Huyện Lâm Hà nằm trên cao nguyên Di Linh và một phần cao nguyên Lang Biang có độ cao trung bình 900m so với mực nước biển, diện tích 939,76 km2 (chiếm khoảng 10% diện tích tỉnh Lâm Đồng) với dân số 137.638 người, mật độ dân số 146,4 người/km2,  gồm 16 đơn vị hành chính cơ sở.

          1. Thị trấn Đinh Văn:

          - Diện tích: 35,31 km2

          - Dân số: 18.723 người

          - Mật độ dân số: 530 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 22   

          Thị trấn Đinh Văn là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện Lâm Hà được thành lập vào tháng 11-1976, trên cơ sở là vùng kinh tế mới của thành phố Đà Lạt và thị trấn Liên Nghĩa – Đức Trọng, phía bắc giáp xã Đạ Đờn và xã Nam Hà, phía tây giáp xã Tân Văn, phía đông và phía nam giáp huyện Đức Trọng. Hiện nay, thị trấn Đinh Văn có 12 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên khoảng 5.728 người sinh sống tại 10 khu phố.         

          2. Thị trấn Nam Ban:

          - Diện tích: 20,31 km2

          - Dân số: 9.867 người

          - Mật độ dân số: 485,8 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 15

          Thị trấn Nam Ban là trung tâm của vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng được thành lập ngày 19-9-1981 với tên gọi ban đầu là thị trấn Nông trường Nam Ban thuộc huyện Đức Trọng, có chức năng quản lý hành chính cả hai cụm là Nam Ban và Lán Tranh. Ngày 24-10-1987 theo Quyết định 157-QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, thị trấn Nông trường Nam Ban thuộc huyện Lâm Hà và được đổi tên là thị trấn Nam Ban như ngày nay. Nam Ban nằm ở độ cao 1000m so với mực nước biển, phía bắc giáp xã Mê Linh, phía nam giáp xã Gia Lâm, phía đông giáp xã Đông Thanh, phía tây giáp xã Nam Hà. Là vùng đất có nhiều tiềm năng về đất đai và du lịch. Địa hình tương đối bằng phẳng, có suối Cam Ly chảy từ Đà Lạt xuống tạo thành thác Voi có phong cành hùng vĩ đã được công nhận danh thắng quốc gia, nhiều tiềm năng về du lịch, đồng thời là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho cả vùng.  

          3. Tân Hà:

          - Diện tích: 31,94 km2

          - Dân số: 10.941 người

          - Mật độ dân số: 342,5 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 11

          Xã Tân Hà được thành lập được thành lập theo Quyết định số 157-QĐ/HĐBT ngày 24-10-1987 của Hội Đồng Bộ trưởng là xã nằm ở phía nam huyện Lâm Hà, phía bắc giáp xã Tân Văn, xã Phúc Thọ, phía tây và tây bắc giáp xã Liên Hà, xã Hoài Đức, phía đông giáp xã Tân Hội (Đức Trọng), phía nam giáp xã Đan Phượng. Tân Hà hiện nay là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của cụm 6 xã khu vực Lán Tranh và là một trong những xã có tốc độ phát triển kinh tế đứng đầu cả huyện, có tỉnh lộ 725 đi qua trung tâm xã nối liền với các xã Tân Văn, Hoài Đức, Tân Thanh.

          4. Mê Linh:

          - Diện tích: 42,81 km2

          - Dân số: 6.649 người

          - Mật độ dân số: 155,3 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 09 

          Xã Mê Linh được thành lập theo Quyết định số 157-QĐ/HĐBT ngày 24-10-1987 của Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Tên xã được lấy theo nguồn gốc dân cư tại địa phương hầu hết là dân cư huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đi xây dựng kinh tế mới. Mê Linh nằm ở phía Tây Bắc huyện Lâm Hà, phía nam giáp thị trấn Nam Ban, phía tây giáp Phi Tô, phía bắc và đông bắc giáp xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt), phía đông nam giáp xã Đông Thanh. Trên địa bàn xã 3 dân tộc anh em cùng sinh sống là Kinh, Cơ Ho và Cil với 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Thiên chúa giáo và đạo Tin Lành.

          5. Gia Lâm:  

          - Diện tích: 19,9 km2

          - Dân số: 4.711 người

          - Mật độ dân số: 236,7 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 09 

          Xã Gia Lâm được thành lập theo Quyết định số 157-QĐ/HĐBT ngày 24-10-1987 của Hội đồng Bộ trưởng, tiền thân là tổng đội thanh niên tiền trạm của huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội vào xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng. Gia Lâm nằm ở phía tây nam và cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 25km, có tỉnh lộ 725 đi qua, phía bắc giáp thị trấn Nam Ban và xã Đông Thanh, phía tây bắc giáp xã Nam Hà, phía đông, tây và nam giáp huyện Đức Trọng.          

          6. Đông Thanh:

          - Diện tích: 34,21 km2

          - Dân số: 4.570 người

          - Mật độ dân số: 133,6 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 07 

          Xã Đông Thanh được thành lập theo Quyết định số 157-QĐ/HĐBT ngày 24-10-1987 của Hội đồng Bộ trưởng. Đông Thanh nằm cách trung tâm huyện khoảng 22km về phía đông với chiều dài địa giới hành chính khoảng 26,48km, được bao quanh bởi dãy núi Voi. Địa hình có độ cao từ 900-1.650m so với mực nước biển, phía tây bắc giáp xã Mê Linh, đông bắc giáp Đà Lạt, phía đông và đông nam giáp xã Liên Hiệp và xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng), phía nam giáp xã Gia Lâm, phía tây giáp thị trấn Nam Ban. Có 8 dân tộc anh em cùng chung sống là Kinh, Tày, Thái, Hoa, K’ho, Cao Lau, Pa Cô và Dáy. Có nhiều tôn giáo khác nhau nhưng chủ yếu là Phật giáo và Thiên chúa giáo. Đất đai có độ phì tốt và phần lớn là đất đỏ bazan phù hợp với việc trồng các loại cây công nghiệp như chè, cà phê, dâu và các loại cây ăn quả, có hồ Đông Thanh với diện tích tương đối lớn nhiều tiềm năng về du lịch.

          7. Nam Hà:

          - Diện tích: 23,22 km2

          - Dân số: 4.155 người

          - Mật độ dân số: 178,9 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 06 

          Xã Nam Hà được thành lập theo Nghị định 112/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ và chính thức ra mắt vào ngày 10-4-2003 trên cơ sở tách ra từ thị trấn Nam Ban và một phần của xã Mê Linh, phía bắc giáp xã Mê Linh, phía nam giáp xã Gia Lâm và thị trấn Đinh Văn, phía đông giáp thị trấn Nam Ban, phía tây giáp xã Phi Tô và xã Đạ Đờn. Trên địa bàn xã có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có số đông đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên. Là một xã mới được thành lập, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn khá phức tạp nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Nam Hà đã vượt mọi khó khăn xây dựng xã thành địa phương phát triển về mọi mặt.

          8. Đạ Đờn:

          - Diện tích: 73,61 km2

          - Dân số: 13.812 người

          - Mật độ dân số: 187,6 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 11 

          Xã Đạ Đờn được thành lập vào tháng 5-1976 trên cơ sở sát nhập 2 xã Tuerlangtô và Tuerlang Deung (huyện Đức Trọng cũ), phía bắc giáp xã Phú Sơn, phía nam giáp xã Tân Văn, phía đông giáp xã Phi Tô, xã Nam Hà và thị trấn Đinh Văn, phía tây giáp xã Phúc Thọ. Đảng bộ và nhân dân xã Đạ Đờn có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng trong kháng chiến Pháp, Mỹ và đấu tranh chống bọn phản động Fulro. Đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3.

          Đạ Đờn có quốc lộ 27 đi qua và là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên sinh sống, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, kinh tế, chính trị của huyện. Trong những năm qua, nhân dân các dân tộc xã Đạ Đờn với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội.

          9. Phú Sơn:

          - Diện tích: 175,23 km2

          - Dân số: 7.681 người

          - Mật độ dân số: 43,8 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 11 

          Xã Phú Sơn nằm ở phía tây bắc huyện Lâm Hà có độ cao trung bình 1100 – 1200m so với mực nước biển, phía tây giáp huyện Đam Rông, phía nam giáp xã Đạ Đờn và xã Phi Tô, phía bắc và phía đông giáp huyện Lạc Dương. Phú Sơn án ngữ khu vực phía bắc Lâm Hà và có quốc lộ 27 đi qua (trước đây là đường 21bis nối tỉnh Đắc Lắc với tỉnh Lâm Đồng) là vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh của huyện. Là xã có diện tích lớn nhất huyện, đất đai ở đây khá màu mỡ rất thích hợp với việc trồng cà phê, chè, cây ăn quả và các loại cây lương thực, có diện tích rừng và đất rừng chiếm khoảng 90% diện tích đất tự nhiên là điều kiện thuận lợi để phát triển lâm nghiệp.

          10. Phi Tô:

          - Diện tích: 77,1 km2

          - Dân số: 4.385 người

          - Mật độ dân số: 57,1 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 06 

          Xã Phi Tô nằm cách trung tâm huyện Lâm Hà 20km về hướng Tây Bắc được hình thành vào tháng 11-1979 trên cơ sở 2 buôn làng dân tộc gốc Tây Nguyên là buôn Phi Suor và RyôngTô cùng các hộ dân của xã Tùng Nghĩa và xã Phú Hội huyện Đức Trọng đi xây dựng kinh tế mới vào tháng 4-1978. Phi Tô có địa hình phức tạp được cấu thành bởi nhiều đồi núi, phía đông giáp xã Mê Linh, phía tây giáp xã Phú Sơn và xã Đạ Đờn, phía nam giáp xã Nam Hà, phía bắc giáp xã Phú Sơn và huyện Lác Dương. Trên địa bàn xã có 9 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 3.686 người, có 2 thôn là đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên. Xã Phi Tô có đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, toàn xã có 2.993 ha đất canh tác trong đó đất trồng cây cà phê chiếm 2.449ha.

          11. Tân Văn:

          - Diện tích: 37,22 km2

          - Dân số: 10.940 người

          - Mật độ dân số: 293,9 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 16 

          Ngày 25-4-1979, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định thành lập xã Tân Văn trên cơ sở sát nhập số hộ đồng bào dân tộc tại chỗ của xã Đinh Văn (nay là thị trấn Đinh Văn) với các hộ kinh tế mới của xã Tùng Nghĩa, xã Liên Hiệp huyện Đức Trọng, phía đông giáp thị trấn Đinh Văn, phía tây giáp xã Phúc Thọ, phía nam giáp xã Tân Hà và phía bắc giáp xã Đạ Đờn. Có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tân Văn có độ cao trung bình khoảng 800m so với mực nước biển. Có sông Đa Dâng chảy qua 5 thôn, là ranh giới tự nhiên giữa xã Tân Văn với xã Đạ Đờn, thị trấn Đinh Văn và huyện Đức Trọng.  

          12. Tân Thanh:

          - Diện tích: 130,21 km2

          - Dân số: 10.863 người

          - Mật độ dân số: 83,3 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 11 

          Xã Tân Thanh nằm ở phía tây huyện Lâm Hà được thành lập theo Quyết định số 157-QĐ/HĐBT ngày 24-10-1987 của Hội Đồng Bộ trưởng, phía đông giáp xã Hoài Đức, phía tây và tây nam giáp huyện Di Linh, phía nam giáp xã Liên Hà, phía bắc giáp xã Phúc Thọ và tỉnh Đắc Nông. Tân Thanh là xã có diện tích rộng thứ 2 của huyện, có đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, diện tích rừng nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp.

          13. Đan Phượng:

          - Diện tích: 46,08 km2

          - Dân số: 5.468 người

          - Mật độ dân số: 118,4 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 07 

          Xã Đan Phượng nằm ở phía nam huyện Lâm Hà được thành lập theo Quyết định số 157-QĐ/HĐBT ngày 24-10-1987 của Hội Đồng Bộ trưởng, phía đông giáp huyện Đức Trọng, phía tây giáp xã Liên Hà, phía nam giáp huyện Di Linh và phía bắc giáp xã Tân Hà. Toàn xã có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống (Kinh, K’ho, Tày, Nùng, Hoa, Mường, Khơ me, Sán Dìu), trong đó 1 thôn (Tân Lập) có đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên. Đan Phượng có nhiều thuận lợi về đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, diện tích đất sản xuất khoảng 4.056 ha thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả.

          14. Liên Hà:

          - Diện tích: 51,99 km2

          - Dân số: 9.429 người

          - Mật độ dân số: 181 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 14 

          Xã Liên Hà nằm ở tây nam huyện Lâm Hà được thành lập ngày 19-8-1999 theo Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-6-1999 của Thủ tướng Chính phủ. Địa hình nghiêng dần từ đông sang tây, có độ cao trung bình từ 600-1000m so với mực nước biển, phía đông giáp xã Đan Phượng và xã Tân Hà, phía tây và phía nam giáp huyện Di Linh, phía bắc giáp xã Tân Thanh và xã Hoài Đức. Có 2.252 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 22,65%. Liên Hà có tỉnh lộ 725 chạy suốt chiều dài của xã. Ngoài ra trong xã còn có các tuyến đường đi Tân Hà, Hoài Đức, Đan Phượng tạo thành một mạng lưới giao thông thuận tiện. Là một xã giàu tiềm năng về đất đai, khí hậu ôn hòa phù hợp với phát triển nông nghiệp và công nghiệp sản xuất phân bón, chế biến nông sản. Trên địa bàn xã có 2 hồ lớn với tổng diện tích mặt nước khoảng 100ha thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

          15. Phúc Thọ:

          - Diện tích: 108,99 km2

          - Dân số: 7.196 người

          - Mật độ dân số: 66 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 12 

          Xã Phúc Thọ nằm ở phía tây huyện Lâm Hà được thành lập theo Quyết định số 157-QĐ/HĐBT ngày 28-10-1987của Hội đồng Bộ trưởng, dân cư phần lớn từ huyện Phúc Thọ - Hà Nội vào xây dựng kinh tế mới. Có độ cao trung bình từ 800-900m so với mực nước biển, địa hình cao ở hướng tây bắc và thấp dần về hướng đông nam, độ dốc phổ biến từ 15-25 độ, phía đông giáp xã Đạ Đờn và xã Tân Văn, phía tây và phía bắc giáp tỉnh Đắc Nông, phía nam giáp xã Tân Thanh và xã Hoài Đức. Trên địa bàn xã có 13 dân tộc anh em từ 54 tỉnh thành trong cả nước cùng sinh sống. Là xã thuần nông có đất đai phì nhiêu, màu mỡ phù hợp với các loại cây trồng chính là cà phê, che, dâu tằm. Có nhiều suối và hồ, đập là nguồn nước tưới đồi dào phục vụ cho nông nghiệp và thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản. Tài nguyên rừng tương đối phong phú, diện tích rừng chiếm khoảng 52,2% diện tích tự nhiên toàn xã với nhiều loại gỗ và động vật quý.

          16. Hoài Đức:

          - Diện tích: 31,93 km2

          - Dân số: 8.248 người

          - Mật độ dân số: 258,3 người/km2

          - Tổng số thôn, khu phố: 13 

          Xã Hoài Đức được thành lập cùng với sự ra đời của huyện Lâm Hà theo Quyết định 157-QĐ/HĐBT ngày 24-10-1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Là xã nằm ở trung tâm của khu vực Tân Hà – Lán Tranh, khu vực kinh tế trọng điểm của huyện, phía đông giáp xã Tân Hà, phía tây giáp xã Tân Thanh, phía nam giáp xã Liên Hà và phía bắc giáp xã Phúc Thọ. Hoài Đức có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Có độ cao trung bình từ 850 – 900m so với mực nước biển, phía bắc giáp xã Phúc Thọ, đông giáp xã Tân Hà, tây giáp xã Tân Thanh, nam giáp xã Liên Hà cách trung tâm huyện 15 km. Trên địa bàn xã có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống, có 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao Đài và Tin Lành. Hoài Đức có địa hình tương đối bằng phẳng, có hệ thống giao thông thuận lợi, có tỉnh lộ 725 chạy dài 8km ở phía đông và phía nam, là địa giới tự nhiên giữa Hoài Đức với Tân Hà và một phần xã Liên Hà.