Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Đạ Nhim 

Họ và tên : Bùi Văn Trình.

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạ Nhim

Số điện thoại: 0982628215; 0633979379.

Địa chỉ Email: ubnddanhim@lamdong.gov.vn