Hội chữ thập đỏ 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839041

Email: hoichuthapdolacduong@yahoo.com.vn


II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

Chủ tịch: Trần Văn Thạo

ĐT:  02633.608668 - 0917.645479

Email: tranthao1904@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch:

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực: cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa; chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tìm kiếm tin tức thân nhân và gia đình mất liên lạc, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

2. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng của Nhà nước trong các lĩnh vực: sơ cấp cứu ban đầu; trồng và sử dụng cây thuốc nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch và các tệ nạn xã hội.

3. Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

 

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp Hội. Bám sát nghị quyết điều lệ hội, các chủ trương, Nghị quyết các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết Đảng bộ Huyện về phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2010-2015, đồng thời cụ thể hóa từng bước chuyển hướng hoạt động nhân đạo theo hướng phát triển bền vững, có hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện .

2. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đa dạng hóa các mô hình gây quỹ nhằm phục vụ công tác nhân đạo. Kịp thời chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, rủi ro, hoạn nạn, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tăng cường công tác gây quỹ, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, thực hiện kịp thời công tác cứu trợ và chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

3. Hoạt động của Hội góp phần cải thiện sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt ưu tiên giúp đỡ những người già cô đơn không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình bị thiên tai, hỏa họan, những người có bệnh hiểm nghèo…để họ có điều kiện vượt qua khó khăn, sớm hòa nhập với cộng đồng.

4.  Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phong trào “người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”.

-----o0o-----