Lạc Dương nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể, đặc biệt là xây dựng chính quyền điện tử và cải cách phương thức, lề lối làm việc; huyện Lạc Dương đã thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện chủ trương hiện đại hóa nền hành chính.

Ấm lòng trong mùa dịch

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, những hành động thiết thực và việc làm ý nghĩa của nhiều tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã làm ấm lòng thêm khi cuộc chiến chống dịch đang vào giai đoạn cam go, quyết liệt nhất.

Lạc Dương thực hiện chế độ làm việc tại nhà qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 01/4/2020, UBND huyện Lạc Dương đã thực hiện chế độ làm việc tại nhà

Huyện Lạc Dương: thực hiện chế độ làm việc tại nhà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg

Chiều ngày 31/3/2020, UBND huyện Lạc Dương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ làm việc tại nhà trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020.

Lạc Dương quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 28/3, UBND huyện Lạc Dương đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Prev Next

 Mới cập nhật