Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Hội đồng Thi đua Khen thưởng

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 23 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư Thi đua, khen thưởng
2 Đề nghị công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” Thi đua, khen thưởng
3 Đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” Thi đua, khen thưởng
4 Đề nghị Công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” Thi đua, khen thưởng
5 Đề nghị khen thưởng “Huân chương Độc lập” các hạng, thành tích kinh tế - xã hội Thi đua, khen thưởng
6 Đề nghị khen thưởng “Huân chương Lao động” các hạng về thành tích kinh tế - xã hội Thi đua, khen thưởng
7 Đề nghị tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thành tích thường xuyên hoặc đột xuất Thi đua, khen thưởng
8 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích thực hiện chuyên đề, chương trình công tác, các cuộc vận động Thi đua, khen thưởng
9 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích năm công tác Thi đua, khen thưởng
10 Đề nghị xét tặng (hoặc truy tặng) “Huân chương Dũng cảm” cho cá nhân về thành tích có hành động dũng cảm Thi đua, khen thưởng
11 Đề nghị xét tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Thi đua, khen thưởng
12 Đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” Thi đua, khen thưởng
13 Đề nghị xét tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh Thi đua, khen thưởng
14 Đề nghị xét tặng “Huân chương Hữu nghị”, “ Huy chương Hữu nghị” cho cá nhân, tập thể người nước ngoài Thi đua, khen thưởng
15 Đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương” chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” Thi đua, khen thưởng
16 Đề nghị xét tặng cho các tập thể, tặng (hoặc truy tặng) cho cá nhân “Huân chương Sao vàng”, “ Huân chương Hồ Chí Minh ” có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc Thi đua, khen thưởng
17 Đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới Thi đua, khen thưởng
18 Đề nghị xét tặng thưởng (hoặc truy tặng) “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” cho cá nhân về thành tích trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân Thi đua, khen thưởng
19 Đề nghị xét tặng thưởng “Huân chương Độc lập” các hạng cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể Thi đua, khen thưởng
20 Đề nghị xét tặng thưởng “Huân chương Lao động” các hạng cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đòan thể Thi đua, khen thưởng
21 Đề nghị xét tặng thưởng: Huân chương, huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ Thi đua, khen thưởng
22 Khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đạt thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng
23 Tiếp nhận Đăng ký thi đua hằng năm Thi đua, khen thưởng

CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này