Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Y Tế

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 44 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, YHCT Khám chữa bệnh
2 Cấp bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Dược, mỹ phẩm
3 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược Dược, mỹ phẩm
4 Cấp chứng chỉ hành nghề Vắc xin, sinh phẩm Y tế Dược, mỹ phẩm
5 Cấp chứng chỉ hành nghề Y, YHCT tư nhân Khám chữa bệnh
6 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề Dược Dược, mỹ phẩm
7 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề Y, YHCT tư nhân Khám chữa bệnh
8 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược Dược, mỹ phẩm
9 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề Vắc xin, sinh phẩm Y tế Dược, mỹ phẩm
10 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài Khám chữa bệnh
11 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng khám thành lập theo luật doanh nghiệp Khám chữa bệnh
12 Cấp gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Y tế dự phòng và môi trường
13 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Khám chữa bệnh
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy Khám chữa bệnh
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài Khám chữa bệnh
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng khám thành lập theo luật doanh nghiệp Khám chữa bệnh
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tế tư nhân đối với các đợt khám chữa bệnh nhân đạo Khám chữa bệnh
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, YHCT Khám chữa bệnh
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Dược, mỹ phẩm
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Y tế dự phòng và môi trường
21 Cấp giấy chứng nhận GDP “thực hành tốt phân phối thuốc” Dược, mỹ phẩm
22 Cấp giấy chứng nhận GPP “thực hành tốt nhà thuốc” Dược, mỹ phẩm
23 Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Y tế dự phòng và môi trường
24 Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công tác chuyên môn trong các cơ sở Y, YHCT tư nhân Khám chữa bệnh
25 Cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược Dược, mỹ phẩm

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này