Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 48 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp bằng công nhận di tích cấp tỉnh, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận di tích cấp quốc gia Văn hóa
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của tổ chức, cá nhân Văn hóa
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký triển lãm Văn hóa
4 Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên và thẻ thuyết minh viên Du lịch
5 Cấp Giấy phép công diễn (Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, cồng chiêng, nghệ thuật dân gian) Văn hóa
6 Cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra ngoài tỉnh và đi nước ngoài Văn hóa
7 Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke Văn hóa
8 Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường Văn hóa
9 Cấp giấy phép mua bán, trao đổi di vật, cổ vật Văn hóa
10 Cấp Giấy phép phổ biến phim Văn hóa
11 Cấp giấy phép phục chế (làm bản sao) đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và sở hữu của tổ chức, cá nhân Văn hóa
12 Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội Văn hóa
13 Cấp giấy phép tổ chức lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật, sự kiện lịch sử văn hóa được tổ chức lần đầu hoặc mở rộng quy mô với tổ chức lần đầu hoặc lễ hội truyền thống đã bỏ nhiều năm được khôi phục lại Văn hóa
14 Cấp Giấy phép tổ chức thi Người đẹp tại địa phương Văn hóa
15 Cấp Giấy phép tổ chức Triển lãm Văn hóa
16 Cấp giấy phép thành lập bảo tàng tư nhân Văn hóa
17 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh Du lịch
18 Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với các hàng hóa, dịch vụ thông thường Văn hóa
19 Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với các hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Văn hóa
20 Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với các hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế. Văn hóa
21 Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với các hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế. Văn hóa
22 Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên trên băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác đối với các hàng hóa, dịch vụ thông thường Văn hóa
23 Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên trên băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác đối với các hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Văn hóa
24 Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên trên băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác đối với các hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế. Văn hóa
25 Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên trên băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác đối với các hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế. Văn hóa

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này