Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Tư Pháp

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 112 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hành chính tư pháp
2 Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hành chính tư pháp
3 Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Hành chính tư pháp
4 Cấp bản sao văn bản công chứng Công chứng
5 Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) Hành chính tư pháp
6 Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Hành chính tư pháp
7 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) Hành chính tư pháp
8 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài Hành chính tư pháp
9 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Hành chính tư pháp
10 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Hành chính tư pháp
11 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn Hành chính tư pháp
12 Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
13 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Hành chính tư pháp
14 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Hành chính tư pháp
15 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài. Hành chính tư pháp
16 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Hành chính tư pháp
17 Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
18 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam Hành chính tư pháp
19 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam Hành chính tư pháp
20 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Hành chính tư pháp
21 Công chứng giấy ủy quyền Công chứng
22 Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Công chứng
23 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Công chứng
24 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công chứng
25 Công chứng hợp đồng Di Chúc Công chứng

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này