Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Tài nguyên Môi trường

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 71 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Chuyển nhượng (tặng, cho) quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Biến động quyền sử dụng đất
2 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ sinh hoạt, SX nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, SX tiểu thủ công nghiệp và các mục đích khác đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày, đêm Tài nguyên nước
3 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ( cho SX nông nghiệp với lưu lượng dưới 2m3/giây); giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ( để phát điện với công suất dưới 2.000KW); giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (cho các mục đích khác với lưu lượng dưới Tài nguyên nước
4 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (với lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm) Tài nguyên nước
5 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
6 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
7 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
8 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tách thửa, hợp thửa Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
9 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định giao đất, thuê đất Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
10 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày, đêm) Tài nguyên nước
11 Cấp giấy phép chế biến khoáng sản (bước II) Tài nguyên khoáng sản
12 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
13 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (bước II) Tài nguyên khoáng sản
14 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ sinh hoạt, SXNN, lâm nghiệp, nuôi trồng TS, SXTTCN và các mục đích khác trong phạm vi gia đình có lưu lượng khai thác từ 20m3/ngày, đêm trở xuống ( thuộc đối tượng phải xin phép) Tài nguyên nước
15 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (bước II) Tài nguyên khoáng sản
16 Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
17 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do biến động Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
18 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ố, nhòe, rách, hư hại hoặc bị mất Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
19 Cung cấp thông tin về đất đai; về thửa đất, về người sử dụng đất; Cung cấp thông tin địa giới hành chính theo quy định của Pháp luật Biến động quyền sử dụng đất
20 Chấp thuận chủ trương lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản (bước I). Tài nguyên khoáng sản
21 Chấp thuận chủ trương lập hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (bước I) Tài nguyên khoáng sản
22 Chấp thuận phạm vi ranh giới diện tích đất giao, cho thuê Chấp thuận phạm vi ranh giới
23 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật đất đai Chuyển mục đích sử dụng đất
24 Chuyển mục đích từ đất có rừng sản xuất sang mục đích không phải lâm nghiệp: Chuyển mục đích sử dụng đất
25 Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc đất khu dân cư Chuyển mục đích sử dụng đất

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này