Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Nông nghiệp PTNN

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 78 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Đóng dấu búa Kiểm lâm gỗ tái chế Kiểm lâm
2 Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực, bò đực, trâu đực, dê đực giống (sử dụng trong thụ tinh nhân tạo, tinh đông lạnh, tinh lỏng hoặc để phối giống trực tiếp) của cơ sở, trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi Chăn nuôi
3 Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
4 Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ kỹ thuật thú y (tiêm phòng, chẩn đoán, chữa trị, chăm sóc sức khoẻ động vật) Thú y
5 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (gọi tắt là thuốc thú y) Thú y
6 Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
7 Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng Bảo vệ thực vật
8 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề dịch vụ kỹ thuật thú y (tiêm phòng, chẩn đoán, chữa trị, chăm sóc sức khoẻ động vật) Thú y
9 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (gọi tắt là thuốc thú y) Thú y
10 Cấp giấy chứng nhận đã tham gia huấn luyện chuyên môn; Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
11 Cấp giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thú y Thú y
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường Kiểm lâm
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản các loài động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh) Kiểm lâm
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng Bảo vệ thực vật
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính Lâm nghiệp
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản Thủy sản
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn Trồng trọt
18 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu vận chuyển nội địa Bảo vệ thực vật
19 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp
20 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con Lâm nghiệp
21 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống Lâm nghiệp
22 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Kiểm lâm
23 Cấp giấy phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử Kiểm lâm
24 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh Kiểm lâm
25 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng Bảo vệ thực vật

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này