Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 57 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất dành riêng cho người tàn tật Việc làm - an toàn lao động
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề Dạy nghề
3 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động . Việc làm - an toàn lao động
4 Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp Việc làm - an toàn lao động
5 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ở Lâm Đồng. Việc làm - an toàn lao động
6 Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thẻ thương binh, bệnh binh Người có công
7 Cấp lại sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho học sinh – sinh viên là con người có công cách mạng Người có công
8 Cấp sổ lao động cho người lao động. Việc làm - an toàn lao động
9 Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh – sinh viên là con người có công với cách mạng Người có công
10 Cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động. Việc làm - an toàn lao động
11 Công nhận nội qui lao động của doanh nghiệp. Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
12 Công nhận Thang bảng lương doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
13 Công nhận Thang bảng lương doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
14 Chuyển ngạch lương cho lao động ở doanh nghiệp nhà nước. Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
15 Duyệt đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
16 Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân (xuất khẩu lao động) Việc làm - an toàn lao động
17 Đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ mà chưa được hưởng chế độ của Đảng và Nhà nước ( đối tượng I) Người có công
18 Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã về gia đình (đối tượng II) Người có công
19 Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đang công tác (đối tượng II) Người có công
20 Đề nghị thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội công lập (Trung tâm Bảo trợ xã hội) Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em
21 Đề nghị thành lập Trung tâm dạy nghề công lập Dạy nghề
22 Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục Dạy nghề
23 Đề nghị thành lập Trường Cao đẳng dạy nghề tư thục Dạy nghề
24 Đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề công lập Dạy nghề
25 Đề nghị thành lập Trường trung cấp nghề công lập Dạy nghề

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này