Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Khoa học và Công nghệ

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 27 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp giấy chứng nhận chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ
2 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Quản lý công nghệ
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức KHCN. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện do bị mất hoặc bị rách nát của tổ chức KH&CN. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
9 Cấp phép gia hạn hoạt động X - quang trong y tế. Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
10 Cấp phép lại hoạt động X - quang trong y tế. Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
11 Cấp phép lần đầu hoạt động X - quang trong y tế Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
12 Công bố hợp chuẩn Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
13 Công bố hợp quy. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
14 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ. Quản lý thông tin khoa học và công nghệ
15 Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động KHCN của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
16 Giải quyết khiếu nại Giải quyết khiếu nại tố cáo
17 Giải quyết khiếu nại về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
18 Giải quyết tố cáo. Giải quyết khiếu nại tố cáo
19 Kiểm định phương tiện đo. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
20 Kiểm tra Chất lượng hàng hóa. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
21 Kiểm tra Đo lường. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
22 Ký kết và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ
23 Khai báo thiết bị X-quang trong y tế. Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
24 Sửa đổi Giấy phép hoạt động X - quang trong y tế. Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
25 Thông báo mời đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này