Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Kế hoạch Đầu tư

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 81 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư không thành lập doanh nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
2 Bán doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
3 Cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế (thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh); thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Đầu tư tại Việt Nam
4 Cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế ; không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Đầu tư tại Việt Nam
5 Cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế (Thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh); không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Đầu tư tại Việt Nam
6 Cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước và vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồngVN không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế ; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Đầu tư tại Việt Nam
7 Cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước và vốn đầu tư trên 300 tỷ đồngVN không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Đầu tư tại Việt Nam
8 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đầu tư tại Việt Nam
9 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp, chi nhánh (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đầu tư tại Việt Nam
10 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đầu tư tại Việt Nam
11 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đầu tư tại Việt Nam
12 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư tại Việt Nam
13 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đầu tư tại Việt Nam
14 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Đầu tư tại Việt Nam
15 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) và có vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư tại Việt Nam
16 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đầu tư tại Việt Nam
17 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thẩm tra đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đầu tư tại Việt Nam
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
19 Chấm dứt dự án và giải thể chi nhánh (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) Đầu tư tại Việt Nam
20 Chấm dứt dự án và giải thể doanh nghiệp (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) . Đầu tư tại Việt Nam
21 Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư tại Việt Nam
22 Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần ( vốn đầu tư nước ngoài). Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
23 Đăng ký kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
24 Đăng ký kinh doanh thành lập liên hiệp Hợp tác xã Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
25 Đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nhà nước Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này