Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Giao thông Vận tải

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 62 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Lập lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe – Mã hồ sơ LDG-177138-TT Đường bộ
2 Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện – Mã hồ sơ: T-LDG-024130-TT. Đường thủy nội địa
3 Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật – Mã hồ sơ: T-LDG-024796-TT. Đường thủy nội địa
4 Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu – Mã hồ sơ: T-LDG-024889-TT. Đường thủy nội địa
5 Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện – Mã hồ sơ: T-LDG-024219-TT. Đường thủy nội địa
6 Cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu – đối với phương tiện chưa khai thác – T-LDG-016683-TT Đường thủy nội địa
7 Cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu – đối với phương tiện đang khai thác – Mã hồ sơ: T-LDG-017350-TT. Đường thủy nội địa
8 Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng – Mã số hồ sơ: T-LDG – 021493 -TT. Đường bộ
9 Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn. Mã hồ sơ T-LDG-169979-TT Đường bộ
10 Cấp đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam – Mã hồ sơ: T-LDG-025206-TT. Đường bộ
11 Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành giao thông vận tải cấp – Mã hồ sơ: T-LDG-025200-TT. Đường bộ
12 Cấp đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người nước ngoài – Mã hồ sơ: T-LDG-025201-TT. Đường bộ
13 Cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân – Mã hồ sơ: T-LDG-025197-TT. Đường bộ
14 Cấp đổi phù hiệu, biển hiệu – Mã hồ sơ: T-LDG-169993-TT. Đường bộ
15 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo – Mã hồ sơ: T-LDG-022636-TT. Đường bộ
16 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.- Mã hồ sơ T- LDG-177133-TT Đường bộ
17 Cấp giấy phép hoạt động bến hàng hóa, bến hành khách.– Mã hồ sơ: T-LDG-023119-TT. Đường thủy nội địa
18 Cấp giấy phép hoạt động của bến khách ngang sông – Mã hồ sơ: T-LDG-022927-TT. Đường thủy nội địa
19 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Mã hồ sơ: T-LDG-025019-TT. Đường bộ
20 Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý – Mã hồ sơ: T-LDG -025028 -TT. Đường bộ
21 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý– Mã số hồ sơ: T-LDG– 025030-TT. Đường bộ
22 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý– Mã số hồ sơ: T-LDG-025024-TT. Đường bộ
23 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý– Mã số hồ sơ: T-LDG-025024-TT. Đường bộ
24 Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Mã số hồ sơ: T-LDG – 021369 -TT. Đường bộ
25 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do bị mất – Mã hồ sơ: T-LDG-024002-TT. Đường thủy nội địa

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này