Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Giáo Dục Đào Tạo

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 23 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
3 Cấp giấy phép dạy thêm cấp trung học phổ thông đối với cá nhân Giáo dục và đào tạo
4 Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Giáo dục và đào tạo
5 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Giáo dục và đào tạo
6 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và đào tạo
7 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và đào tạo
8 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
9 Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ. Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
10 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Giải quyết khiếu nại tố cáo
11 Giải thể trung tâm Tin học -ngoại ngữ Giáo dục và đào tạo
12 Giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo
13 Giải thể trường Trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo
14 Sáp nhập, chia tách trung tâm Tin học, ngoại ngữ Giáo dục và đào tạo
15 Sát nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo
16 Sát nhập, chia tách trường Trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo
17 Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
18 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông. Quy chế thi, tuyển sinh
19 Thành lập trung tâm Tin học, Ngoại ngữ Giáo dục và đào tạo
20 Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo
21 Thành lập trường Trung học phổ thông. Giáo dục và đào tạo
22 Xét cử tuyển Đại học, Cao Đẳng Quy chế thi, tuyển sinh
23 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Tiêu chuẩn nhà giáo

CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này