Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Công Thương

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 59 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Thương mại
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Thương mại
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai cho trạm nạp. Khoa học Công nghệ
4 Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp lần đầu và trong trường hợp cấp lại sau khi hết thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy đăng ký khi vi phạm pháp luật. Thương mại
5 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương. Điện năng
6 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương. Giai đoạn 02: cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại. Điện năng
7 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương. Điện năng
8 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ). Thương mại
9 Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống đã đăng ký kinh doanh tại địa phương. Điện năng
10 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương mại
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng Khoa học Công nghệ
12 Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trong trường hợp bị mất). Thương mại
13 Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trong trường hợp bị rách, nát). Thương mại
14 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Khoa học Công nghệ
15 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Trong trường hợp bị mất, rách, tiêu huỷ) Thương mại
16 Cấp Thẻ kiểm tra viên điện lực. Điện năng
17 Đăng ký sử dụng hoá chất có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. Khoa học Công nghệ
18 Đăng ký sử dụng hoá chất có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. Khoa học Công nghệ
19 Đăng ký sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. Khoa học Công nghệ
20 Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với những đơn vị đã được Bộ Công Thương, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp). Khoa học Công nghệ
21 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Thương mại
22 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại Thương mại
23 Đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại. Thương mại
24 Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (trong trường hợp chuyển trụ sở VPĐD từ tỉnh khác đến tỉnh Lâm Đồng) Thương mại
25 Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (trong trường hợp thay đổi tên gọi, nơi đăng ký thành lập, lĩnh vực hoạt động, thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài) Thương mại

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này