Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng do chứng chỉ cũ bị rách, nát:
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cơ sở pháp lý
- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành “Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng”;
- Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp CCHN thiết kế công trình xây dựng;
- Văn bản số 1509/BXD-KTXD ngày 30/7/2008 của Bộ Xây dựng về việc “Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;
- Thông báo số 794/SXD-KTKH ngày 03/9/2008 của Sở Xây dựng Lâm đồng về việc “Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng”.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cá nhân xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Lâm Đồng (Số 21 – 23 Lê Hồng Phong – Đà lạt).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần, nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết viết biên nhận giao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người xin cấp lại chứng chỉ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
c) Bước 2:
- Trong trường hợp không đủ điều kiện cấp chứng chỉ thì Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản để người đề nghị cấp lại chứng chỉ biết rõ lý do.
- Trường hợp đủ điều kiện cấp chứng chỉ: Căn cứ theo biên nhận hồ sơ, người xin cấp lại chứng chỉ đến ký nhận chứng chỉ hành nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Lâm Đồng. Trường hợp nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định và giấy chứng minh thư của người uỷ quyền.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng;
- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;
- Chứng chỉ cũ (bản chính);
- Bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư;
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng (cấp lại).

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Loại Xây dựng
Thời gian
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này