Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)



Tên thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cơ sở pháp lý
Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng “Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự, lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Nhận văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.
b) Bước 2: Mời các cơ quan liên quan và chủ đầu tư tham gia kiểm tra hiện trường, lập biên bản ghi ý kiến của các thành viên tham gia và kết luận thống nhất kiến nghị.
c) Bước 3: Lập báo cáo đề xuất hướng kết luận của hội đồng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại hiện trường và tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
- Các hồ sơ liên quan kèm theo (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo đề xuất.

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Quy hoạch xây dựng
Thời gian
Tùy thuộc thời gian UBND tỉnh yêu cầu tại văn bản chỉ đạo.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này