Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ thủ tục hành chính cấp xã

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 95 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Bổ sung hộ tịch Cấp xã : Hộ tịch
2 Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Cấp xã : Hộ tịch
3 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Cấp xã : Hộ tịch
4 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các hộ gia đình, cá nhân tại xã, thị trấn Cấp xã : Đất đai
5 Cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Cấp xã : Người có công
6 Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn Cấp xã : Xây dựng
7 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Cấp xã : Xây dựng
8 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp xã : Hộ tịch
9 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do giấy đã cấp hết hạn Cấp xã : Hộ tịch
10 Cấp phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục Cấp xã : Giáo dục
11 Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do mất, hư rách, sai sót hoặc do chuyển từ nơi khác đến Cấp xã : Bảo trợ xã hội
12 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Cấp xã : Chứng thực
13 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Cấp xã : Chứng thực
14 Chứng thực di chúc Cấp xã : Chứng thực
15 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Cấp xã : Chứng thực
16 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Cấp xã : Chứng thực
17 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Cấp xã : Chứng thực
18 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư Cấp xã : Chứng thực
19 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Cấp xã : Chứng thực
20 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Cấp xã : Chứng thực
21 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Cấp xã : Chứng thực
22 Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Cấp xã : Chứng thực
23 Chứng thực hợp đồng mua bán quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Cấp xã : Chứng thực
24 Chứng thực hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư Cấp xã : Chứng thực
25 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Cấp xã : Chứng thực

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này