Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 217 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Bổ sung hộ tịch. Cấp huyện : Hộ tịch
2 Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Cấp huyện : Giáo dục và Đào tạo
3 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Cấp huyện : Công thương
4 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Cấp huyện : Nông lâm nghiệp
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do hư hỏng, rách nát và theo yêu cầu của chủ sử dụng đất đúng quy định của pháp luật. Cấp huyện : Tài nguyên và Môi trường
6 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do xác định sai loại đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thay đổi ranh giới thửa đất Cấp huyện : Tài nguyên và Môi trường
7 Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Cấp huyện : Tài nguyên và Môi trường
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của hợp tác xã (thay đổi địa điểm kinh doanh) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ sở dạy nghề đối với lớp dạy nghề tư thục, lớp dạy nghề của doanh nghiệp, hợp tác xã, dạy nghề ngắn hạn có dưới 10 người học, theo hình thức tại xưởng, tại nhà có thu học phí Cấp huyện : Dạy nghề
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị hư hỏng) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị mất) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chia, tách hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi tên hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
19 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi, bổ sung, ngành nghề hợp tác xã) Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
21 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao Cấp huyện : Y tế
23 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh Cấp huyện : Nông lâm nghiệp
24 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Cấp huyện : Nông lâm nghiệp
25 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hoà giải thành về tranh chấp đất đai; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất Cấp huyện : Tài nguyên và Môi trường

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này