Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Xây Dựng

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 45 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề Xây dựng
2 Cấp chứng chỉ định giá bất động sản Kinh doanh Bất động sản
3 Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đối với cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp (phạm vi hoạt động hành nghề giám sát đối với công trình cấp IV) Xây dựng
4 Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đối với cá nhân có trình độ đại học Xây dựng
5 Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư Xây dựng
6 Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư Xây dựng
7 Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 Xây dựng
8 Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 Xây dựng
9 Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản Kinh doanh Bất động sản
10 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng
11 Cấp giấy phép xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ lắp đặt trên các công trình đã xây dựng (trạm BTS loại 2) thuộc các khu vực phải xin phép xây dựng đối với chủ đầu tư không phải là chủ sở hữu công trình xây dựng Truyền dẫn phát sóng
12 Cấp giấy phép xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ lắp đặt trên các công trình đã xây dựng (trạm BTS loại 2) thuộc các khu vực phải xin phép xây dựng đối với chủ đầu tư là chủ sở hữu công trình xây dựng Truyền dẫn phát sóng
13 Cấp giấy phép xây dựng cho công trình cửa hàng xăng dầu Xây dựng
14 Cấp giấy phép xây dựng cho công trình tôn giáo Xây dựng
15 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp (cấp đặc biệt, cấp I, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị); công trình di tích lịch sử, văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng có vốn đầu tư < 1 Xây dựng
16 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp (cấp đặc biệt, cấp I, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị); công trình di tích lịch sử, văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng không thuộc nguồn Xây dựng
17 Cấp giấy phép xây dựng mới cho công trình (cấp đặc biệt, cấp I, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị); công trình di tích lịch sử, văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng có vốn đầu tư < 15 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ng Xây dựng
18 Cấp giấy phép xây dựng mới cho công trình (cấp đặc biệt, cấp I, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị); công trình di tích lịch sử, văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, côn Xây dựng
19 Cấp giấy phép xây dựng nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động xây dựng trên mặt đất (trạm BTS loại 1) Truyền dẫn phát sóng
20 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xây dựng
21 Cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ cũ bị mất Xây dựng
22 Cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ cũ bị rách, nát Xây dựng
23 Cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng Xây dựng
24 Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng do chứng chỉ cũ bị mất: Xây dựng
25 Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng do chứng chỉ cũ bị rách, nát: Xây dựng

Previous Page 1-25 Next Page
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này