Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá
Kiến nghị: Các phòng khám uy tín
Open
|
ReplyReply
|
Edit ItemEdit Item
|
Delete ItemDelete Item

Tiêu đề

Các phòng khám uy tín 

noidung

Các phòng khám uy tín chuyên khám nam khoa, khám phụ khoa, phòng khám đa khoa tư nhân, phòng khám tư nhân uy tín được chia sẻ bới bác sĩ chuyên khoa dưới đây sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.<br />
<br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/phong-kham-tu-van-nam-khoa-online/" target="_blank">phòng khám nam khoa</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/danh-sach-15-phong-kham-phu-khoa-o-bac-giang/" target="_blank">phòng khám phụ khoa</a><br />
<a href="http://tintucsuckhoe.website2.me/tin-suc-khoe/cac-phong-kham-nam-khoa-o-bac-ninh" target="_blank">khám nam khoa ở đâu</a><br />
<a href="http://tintucsuckhoe.website2.me/tin-suc-khoe/kham-phu-khoa-co-dau-khong-kham-phu-khoa-o-dau" target="_blank">khám phụ khoa ở đâu</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoetinhduc.wordpress.com/2019/11/01/6-phong-kham-tu-nhan-o-bac-giang/" target="_blank">phòng khám đa khoa</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/top-3-phong-kham-chua-benh-tri-o-bac-giang-tot-hien-nay" target="_blank">phòng khám trĩ</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/kham-vo-sinh-hiem-muon-o-dau-tot/" target="_blank">cách chữa vô sinh</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/di-tieu-buot-va-ra-mau-o-phu-nu-la-do-dau/" target="_blank">cách chữa tiểu buốt</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/tinh-hoan-ben-to-ben-nho-la-bi-gi/" target="_blank">bệnh tinh hoàn</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/da-bao-quy-dau-bi-sung-la-lam-sao/" target="_blank">bao quy đầu</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/moc-mun-thit-o-duong-vat-la-benh-gi-chua-o-dau/" target="_blank">nổi mụn thịt ở vùng kín</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/dia-chi-pha-thai-bang-thuoc-o-bac-giang" target="_blank">cách phá thai an toàn</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/moi-be-san-sui/" target="_blank">môi nhỏ bị sần sùi</a><br />
<br />
Tham khảo thêm ở đây:<br />
<br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/ngua-moi-lon-vung-kin/">http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/ngua-moi-lon-vung-kin/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/moc-mun-duong-vat/">http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/moc-mun-duong-vat/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/moc-mun-thit-duong-vat/">http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/moc-mun-thit-duong-vat/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/benh-xa-hoi/xet-nghiem-rpr-la-gi/">http://phongkhamkinhdo.com/benh-xa-hoi/xet-nghiem-rpr-la-gi/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/nam-khoa/trieu-chung-benh-viem-tinh-hoan/">http://phongkhamkinhdo.com/nam-khoa/trieu-chung-benh-viem-tinh-hoan/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/nu-gioi-bi-moc-mun-o-vung-kin/">http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/nu-gioi-bi-moc-mun-o-vung-kin/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/benh-xa-hoi/noi-mun-ngua-o-vung-kin/">http://phongkhamkinhdo.com/benh-xa-hoi/noi-mun-ngua-o-vung-kin/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/nam-khoa/dau-vung-kin/">http://phongkhamkinhdo.com/nam-khoa/dau-vung-kin/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/benh-xa-hoi/virus-hpv-la-gi-xet-nghiem-hpv-o-dau/">http://phongkhamkinhdo.com/benh-xa-hoi/virus-hpv-la-gi-xet-nghiem-hpv-o-dau/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/phu-khoa/dau-hieu-cua-benh-viem-lo-tuyen-co-tu-cung/">http://phongkhamkinhdo.com/phu-khoa/dau-hieu-cua-benh-viem-lo-tuyen-co-tu-cung/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/nam-khoa/bao-quy-dau-bi-sung-phong-len-nhu-cuc-mo/">http://phongkhamkinhdo.com/nam-khoa/bao-quy-dau-bi-sung-phong-len-nhu-cuc-mo/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/benh-hau-mon/di-ngoai-ra-mau/">http://phongkhamkinhdo.com/benh-hau-mon/di-ngoai-ra-mau/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/tieu-rat-tieu-buot/">http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/tieu-rat-tieu-buot/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/phu-khoa/mac-tieu-lien-tuc-sau-khi-quan-he-la-bi-benh-gi/">http://phongkhamkinhdo.com/phu-khoa/mac-tieu-lien-tuc-sau-khi-quan-he-la-bi-benh-gi/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/di-tieu-nhieu-lan-bao-hieu-nhung-benh-ly-nao/">http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/di-tieu-nhieu-lan-bao-hieu-nhung-benh-ly-nao/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/di-tieu-ra-mau/">http://phongkhamkinhdo.com/chuyen-muc-tin-tuc/di-tieu-ra-mau/</a><br />
<a href="https://infogram.com/dia-chi-pha-thai-tai-bac-giang-8-dia-chi-uy-tin-1hnp27d0wlv82gq">https://infogram.com/dia-chi-pha-thai-tai-bac-giang-8-dia-chi-uy-tin-1hnp27d0wlv82gq</a><br />
<a href="https://infogram.com/dia-chi-xet-nghiem-tinh-dich-do-o-dau-chinh-xac-va-nhanh-chong-1h0r6rym3jj32ek">https://infogram.com/dia-chi-xet-nghiem-tinh-dich-do-o-dau-chinh-xac-va-nhanh-chong-1h0r6rym3jj32ek</a><br />
<a href="https://infogram.com/chi-phi-phau-thuat-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-1h9j6q9xxk0e2gz">https://infogram.com/chi-phi-phau-thuat-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-1h9j6q9xxk0e2gz</a><br />
<a href="https://infogram.com/tinh-hoan-bi-sung-1-ben-la-lam-sao-kham-o-dau-tot-1hnq418wpwz963z">https://infogram.com/tinh-hoan-bi-sung-1-ben-la-lam-sao-kham-o-dau-tot-1hnq418wpwz963z</a><br />
<a href="http://tintucsuckhoe.website2.me/tin-suc-khoe/phong-kham-benh-lau-nao-tot-chua-lau-o-dau">http://tintucsuckhoe.website2.me/tin-suc-khoe/phong-kham-benh-lau-nao-tot-chua-lau-o-dau</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chua-benh-liet-duong-o-dau-tot-dia-chi-uy-tin/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chua-benh-liet-duong-o-dau-tot-dia-chi-uy-tin/</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/noi-mun-ngua-o-vung-kin-nu-la-bi-lam-sao">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/noi-mun-ngua-o-vung-kin-nu-la-bi-lam-sao</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoetinhduc.wordpress.com/2020/03/02/chi-phi-thong-tac-ong-dan-trung/">https://tuvansuckhoetinhduc.wordpress.com/2020/03/02/chi-phi-thong-tac-ong-dan-trung/</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/cac-cach-bo-thai-som-chi-em-can-biet-pha-thai-o-dau">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/cac-cach-bo-thai-som-chi-em-can-biet-pha-thai-o-dau</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.webstarts.com/blog/post/chi-phi-chua-benh-giang-mai-het-bao-nhieu-tien">https://phongkhamkinhdo.webstarts.com/blog/post/chi-phi-chua-benh-giang-mai-het-bao-nhieu-tien</a><br />
<a href="https://khamnamkhoabacgiang-71.webself.net/blog/2020/03/01/am-dao-co-not-san-la-bi-lam-sao">https://khamnamkhoabacgiang-71.webself.net/blog/2020/03/01/am-dao-co-not-san-la-bi-lam-sao</a><br />
<a href="http://tuvansuckhoegioitinh.mystrikingly.com/blog/co-nen-dot-sui-mao-ga-khong">http://tuvansuckhoegioitinh.mystrikingly.com/blog/co-nen-dot-sui-mao-ga-khong</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.weebly.com/blog/am-dao-moc-mun-thit-ngua-rat-la-bi-lam-sao">https://phongkhamkinhdo.weebly.com/blog/am-dao-moc-mun-thit-ngua-rat-la-bi-lam-sao</a><br />
<a href="https://khamnamkhoabacgiang.jweb.vn/chuoi-hat-ngoc-am-vat-o-nu-gioi.html">https://khamnamkhoabacgiang.jweb.vn/chuoi-hat-ngoc-am-vat-o-nu-gioi.html</a><br />
<a href="https://phongkhamdakhoakinhdo.blogspot.com/2020/03/dia-chi-chua-benh-lau-o-bac-giang-uy-tin.html">https://phongkhamdakhoakinhdo.blogspot.com/2020/03/dia-chi-chua-benh-lau-o-bac-giang-uy-tin.html</a><br />
<a href="http://cachchuabenhxahoi.eklablog.com/dia-chi-chua-giang-mai-o-bac-giang-uy-tin-chat-luong-a183146148">http://cachchuabenhxahoi.eklablog.com/dia-chi-chua-giang-mai-o-bac-giang-uy-tin-chat-luong-a183146148</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/cat-hep-bao-quy-dau-o-dau-tot/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/cat-hep-bao-quy-dau-o-dau-tot/</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdobg.over-blog.com/dia-chi-kham-sui-mao-ga-o-bac-giang-tot-nhat">http://phongkhamkinhdobg.over-blog.com/dia-chi-kham-sui-mao-ga-o-bac-giang-tot-nhat</a><br />
<a href="http://khamnamkhoabacgiang.emyspot.com/blog/benh-sui-mao-ga-co-tu-khoi-khong.html">http://khamnamkhoabacgiang.emyspot.com/blog/benh-sui-mao-ga-co-tu-khoi-khong.html</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.hatenablog.com/entry/benh-sui-mao-ga-o-nam-gioi">https://phongkhamkinhdo.hatenablog.com/entry/benh-sui-mao-ga-o-nam-gioi</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/cach-chua-benh-tri-chay-mau-chua-benh-tri-ra-mau-o-dau/">https://readthedocs.org/projects/cach-chua-benh-tri-chay-mau-chua-benh-tri-ra-mau-o-dau/</a><br />
<a href="https://www.anphabe.com/discussions/questions-answers/q/kham-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-dam-bao-toan/30229/answer">https://www.anphabe.com/discussions/questions-answers/q/kham-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-dam-bao-toan/30229/answer</a><br />
<a href="http://tintucsuckhoe.website2.me/tin-suc-khoe/ngua-vung-kin-o-nam-gioi-la-benh-gi">http://tintucsuckhoe.website2.me/tin-suc-khoe/ngua-vung-kin-o-nam-gioi-la-benh-gi</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/tinh-hoan-ben-to-ben-nho-la-bi-gi/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/tinh-hoan-ben-to-ben-nho-la-bi-gi/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/xet-nghiem-benh-giang-mai-o-dau/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/xet-nghiem-benh-giang-mai-o-dau/</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/benh-tri-co-ngua-hau-mon-khong">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/benh-tri-co-ngua-hau-mon-khong</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/cach-ieu-tri-vung-kin-bi-ngua-rat-sung/">https://readthedocs.org/projects/cach-ieu-tri-vung-kin-bi-ngua-rat-sung/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/xet-nghiem-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/xet-nghiem-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.webstarts.com/blog/post/kiem-tra-tinh-trung-het-bao-nhieu-tien">https://phongkhamkinhdo.webstarts.com/blog/post/kiem-tra-tinh-trung-het-bao-nhieu-tien</a><br />
<a href="https://khamnamkhoabacgiang-71.webself.net/blog/2020/02/24/benh-liet-duong-co-tu-khoi-khong">https://khamnamkhoabacgiang-71.webself.net/blog/2020/02/24/benh-liet-duong-co-tu-khoi-khong</a><br />
<a href="http://tuvansuckhoegioitinh.mystrikingly.com/blog/dai-bao-quy-dau-co-nen-cat-khong">http://tuvansuckhoegioitinh.mystrikingly.com/blog/dai-bao-quy-dau-co-nen-cat-khong</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdo.weebly.com/blog/moc-mun-vung-kin-o-nu-la-bi-lam-sao">http://phongkhamkinhdo.weebly.com/blog/moc-mun-vung-kin-o-nu-la-bi-lam-sao</a><br />
<a href="https://khamnamkhoabacgiang.jweb.vn/cac-benh-phu-khoa-ban-gai-de-mac-hien-nay.html">https://khamnamkhoabacgiang.jweb.vn/cac-benh-phu-khoa-ban-gai-de-mac-hien-nay.html</a><br />
<a href="https://phongkhamdakhoakinhdo.blogspot.com/2020/02/trieu-chung-benh-chlamydia-o-nu-gioi.html">https://phongkhamdakhoakinhdo.blogspot.com/2020/02/trieu-chung-benh-chlamydia-o-nu-gioi.html</a><br />
<a href="http://cachchuabenhxahoi.eklablog.com/mun-rop-sinh-duc-o-nu-gioi-nguyen-nhan-va-cach-chua-a182833494">http://cachchuabenhxahoi.eklablog.com/mun-rop-sinh-duc-o-nu-gioi-nguyen-nhan-va-cach-chua-a182833494</a><br />
<a href="http://suckhoetinhduc.tin.vn/blog/cung-tim-hieu-ve-benh-viem-nieu-dao-o-nu-gioi.html">http://suckhoetinhduc.tin.vn/blog/cung-tim-hieu-ve-benh-viem-nieu-dao-o-nu-gioi.html</a><br />
<a href="http://phongkhamkinhdobg.over-blog.com/moc-mun-hau-mon-moc-mun-thit-hau-mon">http://phongkhamkinhdobg.over-blog.com/moc-mun-hau-mon-moc-mun-thit-hau-mon</a><br />
<a href="http://khamnamkhoabacgiang.emyspot.com/blog/u-nhu-sinh-duc-la-bi-lam-sao.html">http://khamnamkhoabacgiang.emyspot.com/blog/u-nhu-sinh-duc-la-bi-lam-sao.html</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.hatenablog.com/entry/xet-nghiem-sui-mao-ga-o-dau">https://phongkhamkinhdo.hatenablog.com/entry/xet-nghiem-sui-mao-ga-o-dau</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/xet-nghiem-tpha-dinh-luong-dinh-tinh">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/xet-nghiem-tpha-dinh-luong-dinh-tinh</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/chi-phi-chua-benh-lau-o-bac-giang-het-bao-nhieu-tien/">https://readthedocs.org/projects/chi-phi-chua-benh-lau-o-bac-giang-het-bao-nhieu-tien/</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/chi-phi-mo-phi-ai-tuyen-tien-liet-bao-nhieu-tien/">https://readthedocs.org/projects/chi-phi-mo-phi-ai-tuyen-tien-liet-bao-nhieu-tien/</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/chi-phi-chua-sui-mao-ga-o-bac-giang-het-bao-nhieu-tien/">https://readthedocs.org/projects/chi-phi-chua-sui-mao-ga-o-bac-giang-het-bao-nhieu-tien/</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/mach-ban-10-ia-chi-kham-phu-khoa-o-bac-giang/">https://readthedocs.org/projects/mach-ban-10-ia-chi-kham-phu-khoa-o-bac-giang/</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/phau-thuat-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-gia-cu-the/">https://readthedocs.org/projects/phau-thuat-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-gia-cu-the/</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/dia-chi-kham-giang-mai-o-bac-giang-nen-en/">https://readthedocs.org/projects/dia-chi-kham-giang-mai-o-bac-giang-nen-en/</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/dia-chi-cac-phong-kham-pha-thai-hut-thai-o-bac-giang/">https://readthedocs.org/projects/dia-chi-cac-phong-kham-pha-thai-hut-thai-o-bac-giang/</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/dau-hieu-vo-sinh-o-nam-nhu-nao-kham-vo-sinh-o-au-tot/">https://readthedocs.org/projects/dau-hieu-vo-sinh-o-nam-nhu-nao-kham-vo-sinh-o-au-tot/</a><br />
<a href="https://readthedocs.org/projects/chi-phi-pha-thai-o-bac-giang-khoang-bao-nhieu-tien-1-lan/">https://readthedocs.org/projects/chi-phi-pha-thai-o-bac-giang-khoang-bao-nhieu-tien-1-lan/</a><br />
<div>
<br /></div>

Họ và tên

Thu Như 

Địa chỉ

79 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Giang 

Điện thoại

0968809672 

Đến Cơ quan:

kstthc@lamdong.gov.vn 

Mã xác thực

2716718 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 03/03/2020 3:20 CH  by  
Last modified at 03/03/2020 3:20 CH  by  
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này