Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá
Kiến nghị: Tư vấn sức khỏe giới tính
Open
|
ReplyReply
|
Edit ItemEdit Item
|
Delete ItemDelete Item

Tiêu đề

Tư vấn sức khỏe giới tính 

noidung

Tư vấn sức khỏe giới tính ở đâu tốt? Muốn biết xem ngay ở đây.
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/ky-sinh-trung-la-gi-cac-loai-ky-sinh-trung-hay-gap">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/ky-sinh-trung-la-gi-cac-loai-ky-sinh-trung-hay-gap</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/blue-waffle-la-gi-no-co-ton-tai-hay-khong">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/blue-waffle-la-gi-no-co-ton-tai-hay-khong</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nuot-tinh-trung-co-lam-sao-khong-no-co-vi-nhu-the-nao">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nuot-tinh-trung-co-lam-sao-khong-no-co-vi-nhu-the-nao</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/vong-tron-jerk-la-gi-co-nen-tham-gia-vong-tron-jerk-la-gi-co-nen-tham-gia-vong-tron-jerk">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/vong-tron-jerk-la-gi-co-nen-tham-gia-vong-tron-jerk-la-gi-co-nen-tham-gia-vong-tron-jerk</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/mat-bao-lau-de-tinh-trung-den-duoc-trung">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/mat-bao-lau-de-tinh-trung-den-duoc-trung</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/su-that-ve-suc-khoe-va-tuoi-tho-cua-tinh-trung">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/su-that-ve-suc-khoe-va-tuoi-tho-cua-tinh-trung</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/mat-bao-lau-de-tang-so-luong-tinh-trung">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/mat-bao-lau-de-tang-so-luong-tinh-trung</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/dau-hieu-canh-bao-nguy-co-vo-sinh-hiem-muon">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/dau-hieu-canh-bao-nguy-co-vo-sinh-hiem-muon</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nhung-dieu-can-biet-ve-phan-tich-tinh-trung">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nhung-dieu-can-biet-ve-phan-tich-tinh-trung</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nhung-cau-hoi-thuong-gap-ve-tinh-trung">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nhung-cau-hoi-thuong-gap-ve-tinh-trung</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/can-bao-nhieu-tinh-trung-de-co-thai">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/can-bao-nhieu-tinh-trung-de-co-thai</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/cang-thang-co-the-khien-tinh-trung-yeu">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/cang-thang-co-the-khien-tinh-trung-yeu</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/tinh-dich-cua-ban-noi-gi-ve-suc-khoe-cua-ban">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/tinh-dich-cua-ban-noi-gi-ve-suc-khoe-cua-ban</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/tinh-dich-chay-nuoc-la-do-dau">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/tinh-dich-chay-nuoc-la-do-dau</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/su-that-ve-tinh-trung-ma-nhieu-nguoi-chua-biet">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/su-that-ve-tinh-trung-ma-nhieu-nguoi-chua-biet</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/tai-sao-so-luong-tinh-trung-cua-ban-thap">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/tai-sao-so-luong-tinh-trung-cua-ban-thap</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nhung-bat-ngo-ma-moi-phu-nu-can-biet-ve-tinh-dich">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nhung-bat-ngo-ma-moi-phu-nu-can-biet-ve-tinh-dich</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/chat-luong-tinh-trung-kem-co-the-la-van-de-suc-khoe">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/chat-luong-tinh-trung-kem-co-the-la-van-de-suc-khoe</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/so-luong-tinh-trung-binh-thuong-moi-thu-ban-can-biet">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/so-luong-tinh-trung-binh-thuong-moi-thu-ban-can-biet</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/bien-chung-thai-ky-do-buong-trung-da-nang">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/bien-chung-thai-ky-do-buong-trung-da-nang</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/cach-giam-dau-khi-bi-lac-noi-mac-tu-cung">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/cach-giam-dau-khi-bi-lac-noi-mac-tu-cung</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/lac-noi-mac-tu-cung-la-gi">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/lac-noi-mac-tu-cung-la-gi</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/chu-ky-kinh-nguyet-the-nao-la-binh-thuong">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/chu-ky-kinh-nguyet-the-nao-la-binh-thuong</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/lac-noi-mac-tu-cung-nen-an-gi-va-khong-nen-an-gi">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/lac-noi-mac-tu-cung-nen-an-gi-va-khong-nen-an-gi</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/10-cach-dieu-tri-u-xo-tu-cung">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/10-cach-dieu-tri-u-xo-tu-cung</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/tai-sao-ban-nen-di-tieu-sau-khi-quan-he">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/tai-sao-ban-nen-di-tieu-sau-khi-quan-he</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nguyen-nhan-gay-dau-khi-quan-he-tinh-duc-la-do-dau">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nguyen-nhan-gay-dau-khi-quan-he-tinh-duc-la-do-dau</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-dem-nguyen-nhan-trieu-chung-va-cach-dieu-tri">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-dem-nguyen-nhan-trieu-chung-va-cach-dieu-tri</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/bi-tieu-la-gi-nguyen-nhan-va-cach-dieu-tri">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/bi-tieu-la-gi-nguyen-nhan-va-cach-dieu-tri</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/cac-benh-phu-khoa-thuong-gap-o-nam-gioi">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/cac-benh-phu-khoa-thuong-gap-o-nam-gioi</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nhin-tieu-lau-co-hai-nhu-the-nao-co-chet-khong">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nhin-tieu-lau-co-hai-nhu-the-nao-co-chet-khong</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/mot-ngay-di-tieu-mot-lan-co-binh-thuong-khong">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/mot-ngay-di-tieu-mot-lan-co-binh-thuong-khong</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/dieu-gi-xay-ra-neu-ban-khong-di-tieu-sau-khi-quan-he">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/dieu-gi-xay-ra-neu-ban-khong-di-tieu-sau-khi-quan-he</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-truoc-khi-quan-he">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-truoc-khi-quan-he</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-dau-rat-sau-khi-quan-he-co-sao-khong">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-dau-rat-sau-khi-quan-he-co-sao-khong</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nguyen-nhan-gay-dau-khi-di-tieu">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/nguyen-nhan-gay-dau-khi-di-tieu</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-thuong-xuyen-nhieu-lan-trong-ngay-co-sao-khong">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-thuong-xuyen-nhieu-lan-trong-ngay-co-sao-khong</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-dau-kho-tieu-tieu-buot">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/di-tieu-dau-kho-tieu-tieu-buot</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/mau-trong-nuoc-tieu-dai-ra-mau-la-benh-gi">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/mau-trong-nuoc-tieu-dai-ra-mau-la-benh-gi</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/top-3-phong-kham-chua-benh-tri-o-bac-giang-tot-hien-nay">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/top-3-phong-kham-chua-benh-tri-o-bac-giang-tot-hien-nay</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/dia-chi-pha-thai-an-toan-khong-dau-o-bac-giang">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/dia-chi-pha-thai-an-toan-khong-dau-o-bac-giang</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/dia-chi-cat-bao-quy-dau-uy-tin">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/dia-chi-cat-bao-quy-dau-uy-tin</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/chi-phi-pha-thai-khong-dau-khoang-bao-nhieu-tien-1-lan">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/chi-phi-pha-thai-khong-dau-khoang-bao-nhieu-tien-1-lan</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/ngua-vung-kin-o-nu-gioi-va-nam-gioi-nguyen-nhan-do-dau">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/ngua-vung-kin-o-nu-gioi-va-nam-gioi-nguyen-nhan-do-dau</a><br />
<a href="https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/pha-thai-co-dau-khong-chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu">https://tuvansuckhoegioitinh.webflow.io/posts/pha-thai-co-dau-khong-chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu</a><br />
<div>
<br /></div>

Họ và tên

Thu Như 

Địa chỉ

Lạng Sơn 

Điện thoại

0386457185 

Đến Cơ quan:

kstthc@lamdong.gov.vn 

Mã xác thực

9913740 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 26/12/2019 2:28 CH  by  
Last modified at 26/12/2019 2:28 CH  by  
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này