Liên hệ 

Lãnh đạo Huyện Ủy- HĐND & UBND

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ông Nguyễn Ngọc Phúc

Bí thư huyện uỷ

0913173304

Ông Lê Hồng Khánh

Phó Bí thư huyện uỷ

0913.792.927

Ông Võ Văn Phương

Chủ tịch UBND huyện

02633.988.988

Bà Phạm Thị Thanh Thuý

Phó chủ tịch UBND

0916.427.655

Ông Lê Nguyên Hoàng

Phó chủ tịch UBND

0919167827


Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Họ và tên/Email

Chức vụ

SĐT

Bà Phạm Thị Thanh Thuý
(Email: thuyptt@lamdong.gov.vn)

Phó chủ tịch UBND

0916.427.655 
02633.503.079


Các phòng ban

Đơn vị

Trưởng phòng

Điện thoại

Văn phòng Huyện uỷ

Nguyễn Tiến Điền

02633.913.339

Văn thư

02633.843133

Văn phòng HĐND và UBND

Phạm Thị Hạnh

02633.503.932

Văn thư

02633.844.132

Phòng Tài nguyên và Môi trường

PTP. Phạm Quang Trường

0918.810.246

Văn thư

02633.844290

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Nguyễn Mậu Thế

0918 752 508

Văn thư

0263.3647518

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Nguyễn Xuân Vinh

0919195600

Văn thư

0263.3843461

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Trần Văn Hải

0919066757

Văn thư

0263.3843272

Phòng Nội vụ

Hà Phước Bình

0919710797

Văn thư

0263.3647964

Phòng Văn hoá và Thông tin

Nguyễn Thị Thu Hiền

0989197878

Văn thư

02633.843.136

Phòng Y tế

Phạm Thị Hạnh

02633.503.932

Văn thư

02633.648286

Phòng Dân tộc

PTP K' Bửu

0915031880

Văn thư

Phòng Tư pháp

Nguyễn Đình Phi

0918024346

Văn thư

02633.843041

Phòng Giáo dục

Võ Hữu Xuân

0989120727

Văn thư

02633.843317

Thanh tra huyện

Võ Văn Tỉnh

02633.748748

Văn thư

02633.843339

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dương Kim Mãn

0913643690

Văn thư

02633.841808

Các xã, thị trấn

Đơn vị

Bộ phận

Điện thoại

UBND thị trấn Liên Nghĩa

Văn phòng

02633.843218

UBND xã Hiệp An

Văn phòng

02633.840168

UBND xã Hiệp Thạnh

Văn phòng

02633.840262

UBND xã Liên Hiệp

Văn phòng

02633.843206

UBND xã N’Thôn Hạ

Văn phòng

02633670125

UBND xã Bình Thạnh

Văn phòng

02633667214

UBND xã Phú Hội

Văn phòng

02633843211

UBND xã Tân Hội

Văn phòng

02633845003

UBND xã Tân Thành

Văn phòng

02633845307

UBND xã Ninh Gia

Văn phòng

02633846844

UBND xã Ninh Loan

Văn phòng

02633861515

UBND xã Đà Loan

Văn phòng

02633682056

UBND xã Tà Hine

Văn phòng

02633681006

UBND xã Tà Năng

Văn phòng

02633683014

UBND xã Đa Quyn

Văn phòng

02633673015