Hotline các đơn vị trong tỉnh
Thủ tục hành chính
Văn bản QPPL
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Kết nối doanh nghiệp Lâm Đồng
Danh sách số điện thoại thường trực cấp cứu
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
Đường dây nóng tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại đường dây nóng: 02633 96 97 98
Địa chỉ hộp thư công vụ đường dây nóng: duongdaynong@lamdong.gov.vn
noimg Số lượt truy cập :