Văn bản mới

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 32 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
49/CV-HH 27/06/2017
Đề nghị đổi mới tổ chức kỷ niệm ngày doanh nhân.
47/CV-HH 22/06/2017
báo cáo phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017
 
45/CV-HH 21/06/2017
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
42/CV-HH 16/06/2017
Góp ý dự thảo quy chế hoạt động Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
43/CV-HH 16/06/2017
thông báo chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017.
40CV-HH 12/06/2017
Giấy Mời họp Ban thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp..
41/CV-HH 12/06/2017
hỗ trợ phần mềm kế toán MISA cho doanh nghiệp khởi sự, khởi nghiệp
39/CV_HH 09/06/2017
Hiệp hội có công văn gửi trung tâm xúc tiến đầu tư đề cử doanh nghiệp tiêu biểu tham gia diễn đàn AEC trong
Đông Á.
38/CV-HH 07/06/2017
công văn gửi VCCI Đề nghị hỗ trợ xây dựng nội dung đánh giá, biểu mẫu xếp hạng về thái độ, trách nhiệm các Sở, Ngành, huyện trong tỉnh khi làm việc với doanh nghiệp.
37/cv-hh 06/06/2017
công văn gửi cty phần mềm kế toán Misa Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 2017-2020
33/cv-hh 30/05/2017
Tổng hợp các kiến nghị của Doanh nghiệp gửi Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh lâm Đồng và UBMTTQ Việt Nam Tỉnh lâm Đồng tổng hợp
30/CV-HH 16/05/2017
Mời dự hội thảo với MU-TRAP
29/CV-HH 09/05/2017
Tổ chức hội thảo với MU-TRAP
26/CV-HH 05/05/2017
Sửa đổi , bổ sung Điều lệ Đại hội nhiệm kỳ II
27/CV-HH 05/05/2017
sách các doanh nghiệp tham dự Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017
25/CV - HH 27/04/2017
đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo sớm giải quyết tháo gỡ khó khăn cho công ty cổ phần Phương Đông.
23/CV – HH 17/04/2017
Nắm bắt vướng mắc khó khăn, đề xuất kiến nghị liên quan đến
hoạt động ngân hàng.
22/CV – HH 14/04/2017
Đề nghị sớm ban hành
Luật hỗ trợ DNNVV
19/CV – HH 05/04/2017
trao đổi về cung cấp điện
17/CV-HH 21/03/2017
Vay vốn trang bị công nghệ, thiết bị, phương tiện hạ tầng kỹ thuật
14/CV – HH 16/03/2017
Đề xuất kế hoạch  tổ chức hội thảo để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV
13/CV – HH 15/03/2017
Đánh giá tình hình thực hiện lương
tối thiểu vùng.
12 /CV – HH 02/03/2017
Đề nghị xem xét, chấp thuận địa điểm gặp mặt doanh nghiệp định kỳ hàng tháng.
11/CV-HH 27/02/2017
Tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, kết nối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020.
09/CV-HH 22/02/2017
Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ năm 2017.

Previous Page 1-25 Next Page