Tập huấn DDCI 
Vào lúc 14h Ngày 28/7/2017 tại Sacom Tuyền Lâm Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm đồng phồi hợp với VCCI tổ chức tập huấn cho các hiệp hội doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ về bộ chỉ số DDCI. Đến dự có lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh và tỉnh bạn trong khu vực, đại diện lãnh đạo VCCI, Lãnh đạo các Hiệp hội Doanh Nghiệp. Nội dung buổi tập huấn về kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, huyện (DDCI). Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thái độ làm việc của các sở ngành, huyện khi làm việc với doanh nghiệp. đề án này được đánh giá rất cao, có ý nghĩa và có tác động rất tích cực để nâng cao chỉ số PCI cho tỉnh nhà. Các tin cùng chuyên mục