DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI DN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA 2 (2014 -2019)

TT

Họ và tên

Chức

Danh

Đơn vị

Địa chỉ

Email

Số điện thoại

1

Đinh Minh Quý

Chủ tịch

Hiệp hội DN tỉnh LĐ

5 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt

ldgsme@gmail.com

0913.154.534

2

Phạm Hoàng

PCT

GĐ Cty TNHH Ưu Sinh Học

49/7/2 Phạm Hồng Thái, ĐL

hoangush@gmail.com

0913.762.691

3

Nguyễn Thị Bích Huệ

PCT

GĐ Cty TNHH Vĩnh Tiến

162-164 Phạm Ngọc Thạch, ĐL

bichhuedl@gmail.com

0913.934.044

4

Hoàng Văn Quang

PCT

GĐ Cty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc

261 Hoàng Văn Thụ, Tp.Bảo lộc

ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

hoanghuu0506@gmail.com

0909.390.126

5

Nguyễn Công Thừa

PCT

Cty CP rau  Anh Đào

Giám đốc

Congthua2005@gmail.com

0918.313.017

6

Vũ Văn Tư

PCT

Hiệp hội DN tỉnh LĐ

 

Vutu684600@gmail.com

 

0913684600

7

Chế Anh

UV BTV

CT HĐQT Cty CP Phát triển nhà.LĐ

5 Lê Hồng Phong, ĐL

anh_dlr@yahoo.com.vn

0913.865.017

8

Đinh Thị Mỹ Phượng

UV BTV

GĐ Cty TNHH Quảng Thái

01B Hoàng Văn Thụ, ĐL

Phuong.dtm1015@quangthai.com

0913.720.019