Lễ trao tặng xe lăn cho người lao động khuyết tật tỉnh Lâm Đồng 
 Các tin cùng chuyên mục