Đào tạo truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Công ty  Kiaz làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng

Công ty KiAZ làm việc với trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh Lâm Đồng

Trao giấy chứng nhận đào tạo đọt 1

 Các tin cùng chuyên mục