HỖ TRỢ CÁN BỘ GIAO – BƯU – VẬN THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn Ngành Giao thông vận tải Việt Nam đã có Quyết định số 229/QĐ-QXHTT về việc hỗ trợ cán bộ Giao – Bưu – Vận thời kỳ kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 23/10/2015, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng đã tổ chức Đoàn công tác do ông Trương Hữu Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho 04 cán bộ Giao – Bưu – Vận thời kỳ kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng, gồm:

1. Bà Lê Thị Tám, sinh năm 1946, địa chỉ: Phú Thuận 2, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

2. Ông Nguyễn Xuân Ngọc, sinh năm 1952, địa chỉ: Quảng Lợi, Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

3. Bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1949, địa chỉ: 30 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

4. Ông Trần Thanh Bình, sinh năm 1931, địa chỉ: 11/8 An Bình, Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.