Giấy mời 

GIẤY MỜI

Họp về công tác chuyên môn của Chương trình Giao lưu
        (Số 171/GM-BTC, ngày 11 tháng 5 năm 2012)

         

                                                                           

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-BTC ngày 12/3/2012,

Ban Tổ chức Giao lưu Văn hóa – Thể thao truyền thống Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phí Nam năm 2012, tại tỉnh Lâm Đồng, kính mời:

- Ban Chỉ đạo Chương trình Giao lưu;

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Trưởng và Phó Ban tổ chức;

- Đại diện Ban trọng tài;

- Trưởng các đoàn;

- Đại diện Ban giám khảo.

Tới dự họp về công tác chuyên môn của Chương trình Giao lưu.

Thời gian: lúc 14 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 Địa điểm: Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, số 04 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt./.

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG BAN
(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Ngọc Phúc
PHÓ VĂN PHÒNG UBND TỈNH
--------------------------------------------------------------------------------
 
GIẤY MỜI
 
  

V/v Tham dự thực khách môn Phục vụ lý tưởng

Chương trình khai mạc giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống

Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân

các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2012

 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-BTC ngày 12/3/2012,

Ban Tổ chức Giao lưu Văn hóa - Thể thao truyền thống Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2012, tại tỉnh Lâm Đồng,

+ Kính mời, các Đoàn tham gia Chương trình giao lưu:

- Cục Hành chính – Quản trị II;

- Đoàn các tỉnh, thành:  Ninh Thuận, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Cần Thơ, Lâm Đồng, TP.HCM, Quảng Trị.

 Cử đại diện mỗi Đoàn 03 người am hiểu về ẩm thực tham dự làm thực khách môn Phục vụ lý tưởng.

+ Thời gian: lúc 08h00, ngày 12 tháng 5 năm 2012.

+ Tại:  Nhà khách Văn Phòng UBND tỉnh Lâm Đồng (12 – Trần Hưng Đạo – TP.Đà Lạt)


KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           

 

Nguyễn Ngọc Phúc

PHÓ VĂN PHÒNG UBND TỈNH