LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÂM ĐỒNG

I. Hội Cựu chiến binh khối

1. Nghiêm Vũ Hà

Chủ tịch

2. Nguyễn Trọng Thanh

Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

II. Công đoàn Viên chức tỉnh

1. Nguyễn Đình Hòe

Chủ tịch

2. Hồ Trung Hiếu

Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) - Phó cục trưởng Cục Thống kê

3. Hồ Văn Tân

Ủy viên Thường trực

4. Nguyễn Thị Thùy

Cán bộ

III. Đoàn khối Các cơ quan tỉnh

1. Nguyễn Mạnh Hùng

Bí thư

2. Nguyễn Quảng Lâm

Ủy viên Thường vụ trực