Ban Chấp hành Đảng ủy 

Họ và tên: Vũ Kim Sinh

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Email: sinhvk@lamdong.gov.vn

 Họ và tên: Trần Trung Hiếu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

Email: hieutt@lamdong.gov.vnHọ và tên: Hoàng Xuân Hường

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Email: huonghx@lamdong.gov.vn

Họ và tên: Đàm Minh Tuấn

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Phó giám đốc Sở Nội vụ

Email: tuandm@lamdong.gov.vnHọ và tên: Nguyễn Trọng Thanh

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Email: thanhntubkt@lamdong.gov.vnHọ và tên: Lương Văn Mừng

Chức vụ: UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy

Email: munglv@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Đường Anh Ngữ

Chức vụ: ĐUV - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng

Email: nguda@lamdong.gov.vn

 Họ và tên: Lê Minh Quang

Chức vụ: ĐUV - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Email: quanglm@lamdong.gov.vnHọ và tên: Phạm Thị Lệ Dung

Chức vụ: ĐUV - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: dungptl@lamdong.gov.vnHọ và tên: Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: ĐUV - Giám đốc Sở NN & PTNT

Email: sonnv@lamdong.gov.vnHọ và tên: Đào Thành Trung

Chức vụ: ĐUV - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Email: trungdt@lamdong.gov.vnHọ và tên: Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: ĐUV - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Email: anhnn@lamdong.gov.vnHọ và tên: Lê Văn Nhân

Chức vụ: ĐUV - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Email: nhanlv@lamdong.gov.vnHọ và tên: Huỳnh Quang Long

Chức vụ: ĐUV - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email: longhq@lamdong.gov.vnHọ và tên: Đoàn Xuân Sơn

Chức vụ: ĐUV - Giám đốc Sở Tư pháp

Email: sondx@lamdong.gov.vnHọ và tên: Lê Thị Thêu

Chức vụ: ĐUV - Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH

Email: theult@lamdong.gov.vnHọ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chức vụ: ĐUV - Phó Giám đốc Sở VHTTDL

Email: ngocntb@lamdong.gov.vnHọ và tên: Nguyễn Hương

Chức vụ: ĐUV - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Email: huongn@lamdong.gov.vnHọ và tên: Nguyễn Đức Thuận

Chức vụ: ĐUV - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Email: thuannd@lamdong.gov.vnHọ và tên: Nguyễn Thị Nga Oanh

Chức vụ: ĐUV - Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy

Email: oanhntn@lamdong.gov.vn